Nettverk: Virtuelt interface

Forfatter: Trond Hasle Amundsen
Kontakt: unix-drift@usit.uio.no
Dato: 2011-10-06

Et virtuelt interface er et interface som er assosiert med den samme fysiske maskinvaren (nettkortet). De har vanligvis navn som begynner med navnet på det ekte interfacet, med påfølgende kolon og løpenummer, f.eks. eth0:1, eth0:2 osv. Det ekte interfacet må ha en statisk IP-adresse, det vil ikke virke med IP-adresse levert fra DHCP-server. Det virtuelle interfacet må være på samme subnett som det ekte.

Man bruker virtuelle interfacer i mange ulike situasjoner. F.eks. bruker man det gjerne på web-servere som server HTTP over SSL for flere domener/adresser. Hver adresse må da ha et eget IP-nummer, hvis de skal ha sitt eget SSL-sertifikat.

Følgende er en oppskrift på hvordan man setter opp et virtuelt interface for eth0.

 1. Ta utgangspunkt i filen /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:

  DEVICE=eth0
  BOOTPROTO=static
  HWADDR=00:14:22:1C:80:58
  IPADDR=129.240.14.32
  NETMASK=255.255.254.0
  ONBOOT=yes
  TYPE=Ethernet
  
 2. Kopier denne til ifcfg-eth0:1:

  maskin.uio.no# cd /etc/sysconfig/network-scripts
  maskin.uio.no# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1
  
 3. Editer ifcfg-eth0:1 så den inneholder følgende:

  DEVICE=eth0:1
  BOOTPROTO=none
  IPADDR=129.240.14.<nytt-nummer>
  NETMASK=255.255.254.0
  ONBOOT=yes
  

  Erstatt <nytt-nummer> med det nye nummeret.

 4. Start det virtuelle interfacet:

  maskin.uio.no# ifup eth0:1
  

Det virtuelle interfacet skal så kjøres og vil vises med ifconfig, og skal svare på ping og andre vanlige forespørsler.

Publisert 5. okt. 2011 21:48 - Sist endret 6. okt. 2011 15:02