Fra innkjøp til oppsett av enheten(e) for ditt forskningsprosjekt

Hva forskningsprosjektet må tenke på rundt selve den mobile enheten/nettbrettet.

USITs tjenesteeier av Mobilt arbeidsrom vil sammen med prosjektet veilede dere gjennom følgende faser:

Fase 1 - Planlegging

 • Gjennomgang av prosjektets formål og behov for utstyr. Output herifra vil være: antall brukere av enhetene, antall enheter, lagringsbehov, type bruker, tilganger, programmer, begrensinger mm.
 • Valg av enhet
 • Innhent tilbud fra UiOs leverandør av dette utstyret

Denne fasen kan være en iterativ prosess inntil man har klart for seg de bruksmessige,  tekniske og sikkerhetsmessige behovene knyttet til utstyret.

Samtidig vil dere nå i prosjektet parallelt starte opp med utvikling av nettskjema/app etter behov og ønsker.    

Fase 2 - Bestilling og oppsett

 • Bestilling - dette vil normalt skje via prosjektets leder/koordinator eller en innkjøper tilknyttet deres institutt.
 • Konfigurering/oppsett av utstyret - denne jobben skal og må gjøres av tjenesteeier av Mobilt arbeidsrom. For dette benyttes systemet AirWatch der vi klargjør konfigurasjonene straks bestillingen er foretatt. Les mer om spesialtilpassede løsninger for oppsett av nettbrettet her.
 • Mottak - Når utstyret mottas på UiO, må utstyret meldes inn til tjenesteeier, som vil sjekke at det er riktig registrert i våre systemer. Når dette er gjort vil dere motta en beskjed tilbake om at utstyret er klar for å skrus på.
 • Ta i bruk - Når utstyret tas i bruk første gang skal konfigurasjonen automatisk rulles ut til utstyret. Det betyr nødvendigvis ikke at utstyret er klar for bruk med den ønskede app. Distribusjon og installasjon av programvare-app er fase 3.

Fase 3 - Testing og utrulling

 • Avhengig av om dere har en egenutviklet app, eksternt programmert app eller nettskjema ol. må denne nå lastes inn i AirWatch-systemet og klargjøres for distribusjon til alle enhetene (iPad'er/iPhones).
 • Tjenesteeier sørger for at nødvendige ressurspersoner (utviklere) for tilgang inn i AirWatch-systemet for enkelt kunne vedlikeholde og versjonsstyre appen der.
 • Samtidig vil prosjektets ressurspersoner få tilgang for å skaffe seg kontroll og oversikt over sine enheter gjennom pålogging til AirWatch.
 • Når appen er lastet inn i AirWatch er den klar for distribusjon. Normalt vil man kanskje teste den på noen få enheter om gangen.
 • All distribusjon til egnede test-ressurser styres fra AirWatch. Ingen oppdatering, sletting eller innlasting skal foregår manuelt på enhetene.
 • I tillegg til funksjonelle tester, er det viktig at det blir gjennomført rene sikkerhetstester. USIT kan bistå prosjektet med dette.
Publisert 8. nov. 2016 11:09 - Sist endret 25. sep. 2017 13:36