Vilkår for bruk av Mobilt arbeidsrom

Informasjonen under er identisk med hva du som bruker får beskjed om å godta ved installasjon av Mobilt arbeidsrom på en "gammel" Android- eller iOS enhet.

Hensikten med dette dokumentet er å informere om Mobilt arbeidsrom, hvor du kan finne veiledning og brukerstøtte for tjenesten, samt de vilkår som du som bruker må godta. 

Hva er tjenesten?

Mobilt arbeidsrom er drevet av AirWatch-teknologien, et IT-system for å tilby programvare og samtidig ivareta sikkerhet på mobiltelefoner, nettbrett og arbeidsstasjoner som benyttes i UiOs virke.

Gjennom ekstern administrering av din enhet i Mobilt arbeidsrom kan administrator innhente basis-informasjon fra din enhet, sende melding til bruker, låse eller fjernslette UiO-innhold fra din enhet i tilfelle den er mistet eller stjålet.

Les mer på tjenestens hovedside her.

Personvern og sikkerhet

Personvernet er nøye ivaretatt på UiO. For fullstendig liste over hva som innhentes og ikke innhentes av informasjon på din enhet, se her.

Bruk av enheten privat  

Selv om du er tilknyttet ekstern administrasjon av din mobile enhet, har du fortsatt rett til å benytte enheten din til privat bruk.

Bruk av enheten i arbeid

For alle enheter benyttet i UiOs virke, er du ansvarlig for å følge retningslinjer for data-klassifisering på din enhet. Hvilket betyr hvordan du i UiO-sammenheng behandler, lagrer og tilgjengeliggjør data og dokumenter av alle slag.

Mer om klassifisering av data for UiO her.

Ny UiO-eid Apple-enhet

Som bruker av en ny UiO-eid Apple-enhet vil du få enheten din ferdig satt opp med tråløst nett til UiO, e-post og kalender, samt enkelte apper og tilganger.

Krav til bruk

Det er et krav i tjenesten at du aktiverer skjermlås, eventuell biometrisk lås på enheten. Skjermlåsen skal hemmeligholdes på linje med passord og kun anvendes av brukeren selv.

Bruker skal ikke forsøke å omgå innebygde sikkerhetsmekanismer i operativsystemet (eksempelvis "jailbreak" av telefon ol.) 

Enheter som er anskaffet og eid av UiO skal ikke meldes ut av Mobilt arbeidsrom, fordi UiO på linje med stasjonære enheter må kunne forvalte sine eiendeler også når det gjelder bærbart utstyr.

Utmelding

UiO-eide enheter kan ikke meldes ut av tjenesten. For privateide enheter er det ingen restriksjoner. Ønsker du å melde din enhet ut av tjenesten, finner du veiledning til hvordan dette gjøres her, eventuelt henvende deg til brukerstøtte via eget nettskjema.

Når du er utmeldt fra tjenesten, vil programmene du har fått tilgang til gjennom Mobilt arbeidsrom bli fjernet automatisk. Dine egne data vil ikke berøres. All persondata lagret om deg i systemet vil også fjernes.

Relevante linker rundt IT-sikkerhet

Reglement for bruk av IT på UiO

IT-Sikkerhetshåndboken ved UiO

Publisert 5. mai 2016 07:04 - Sist endret 10. jan. 2019 14:46