Oppsett av nyinnkjøpte macOS-maskiner

Dokumentasjon for hva man skal gjøre når man skal sette opp nye Mac-maskiner eller maskiner kjøpt i 2016.

Alle nyinnkjøpte maskiner kommer med, og skal installeres via, DEP.

Dette gjelder også maskiner som er kjøpt i 2016 eller senere.

1   Serienummer og E-nummer

Serienummer skal sjekkes på denne websiden. Hvis du får et treff så betyr det at maskinen er registrert i Airwatch og klar for installasjon .

Hvis det har vært lang tid etter innkjøp og du mener at maskinen burde allerede vært registrert, så sende Serie- og E-nummer via nettskjema. Serienummeret er trykket på emballasjen for alle Apple-enheter.

Ved bruk av strekkodeleser må du huske at det legges til en ekstra «S» på begynnelsen av serienummeret. Du må vente på et svar fra oss før du kan gå videre med installasjonen. Som regel tar dette kun noen få minutter innenfor normal arbeidstid.

2   Nett

Hvis maskinen er stasjonær må den ha fastnett - altså må det tildeles en et hostnavn i bofh og MAC-adressen på maskinen må assosieres med hostnavnet slik at maskinen får IP. For alle Apple-maskiner er MAC-adressen trykket på emballasjen og kan også leses med en strekodeleser. Stasjonære maskiner bindes til AD men ikke laptoper.

For laptoper er hele installasjonsprosessen uavhengig av nett og kan i praksis gjøres fra verden bare en passer på at maskinen har nett gjennom hele prosessen.

Resten av stegene må gjøres for laptoper sammen med bruker - tanken er egentlig at bruker selv skal kunne gjøre resten uten hjelp av lokal-IT.

Lokal IT setter opp stasjonære maskiner.

3   Sjekk at maskinen får konfigurasjon

Start maskinen - du blir møtt med oppstartsassistenten. Du velger først språk og tastatur og trykker neste. Hvis du da ikke blir møtt med med skjermen Denne maskinen vil bli automatisk konfigurert av «Universitetet i Oslo» betyr dette at noe har gått galt. Prøv da følgende:

  1. Har maskinen nett - fastnett eller trådløst?
  2. Ta en restart

Hvis skjermen fortsatt ikke kommer opp er det veldig viktig at du ikke fortsetter oppstartsassistenten og heller kontakter oss.

Hvis du derimot får opp denne skjermen er alt i orden - trykk neste og på laptoper: la bruker taste inn sitt UiO-brukernavn og passord.

MERK: Her er det veldig viktig at det er bruker som taster inn brukernavn og passord. Hvis lokal-IT taster inn sitt eget er det de som vil stå som eier av maskinen og slik skal det ikke være (med mindre de selv skal bruke enheten).

Hvis den klager på at den ikke kan nå MDM-serveren, prøv igjen et par ganger. Det fungerer til slutt.

På stasjonære maskiner får man ikke spørsmål om brukernavn og passord i dette steget, vi får i stedet brukerinformasjon fra AD.

4   Lage lokal konto

Neste steg er å lage lokal konto.

For laptoper er dette kontoen bruker skal bruke til daglig bruk. Det er helt greit å la denne kontoen ha administratortilgang. Hvis man derimot ikke ønsker at denne kontoen skal ha administratortilgang kan man senere fjerne tilgangen.

Det vil allerede være fylt inn forslag til brukernavn og passord - dette er det samme som ble fylt inn i forrige steg. Passordkravene til lokal konto er de samme som for UiO-konto.

For stasjonære maskiner bruker man UiO-brukeren. Vi må fortsatt lage en lokal konto for administrator, man kan enten sette et godt passord på denne og bruke den til å administrere maskinen, eller man kan slette denne kontoen etter at maskinen er ferdig satt opp. For noen miljøer dister vi adminbruker, og da er denne brukeren ikke nødvendig å beholde (i fremtiden håper vi at vi kan bli kvitt dette manuelle steget)

Skjermen som oppretter lokal konto i oppstartsassistenten.

Skjermen som oppretter lokal konto i oppstartsassistenten.

Følg resten av oppstartsassistenten. Når den er ferdig vil maskinen starte, AirWatch Agent vil bli installert og maskinen er klar til bruk.

For stasjonære maskiner skal det brukes AD-konto, da kan man logge ut av den lokale kontoen som automatisk logges inn og i stedet la bruker logge inn med AD-bruker. Bruker kan deretter installere programvare selv fra "managed software center"

5   Feilsøking

Her nevnes det noen kjente feil og mulige måter å løse det på.

5.1   «Unable to configure your mac»

Maskinen klarer ikke å nå vår AirWatch-instans. Dette kan være grunnet tidsavbrudd mellom maskinen og AirWatch-serverne. En omstart vil hjelpe hvis tidsavbrudd eller lignende har forekommet.

Andre årsaker kan være oppgradering av AirWatch eller at nettverket kan ha problemer. I slike tilfeller vil det bli lagt ut driftsmelding her.

5.2   Bruker får ikke logget inn etter installasjon

Som regel er dette fordi maskinen ikke ble meldt inn i AD. Gå inn i AirWatch-konsollet og sjekk at AD-profilen har blitt satt på maskinen.

Ved vedvarende problem kontakt oss.

Av Benedicte Emilie Brækken, Anders Bruvik
Publisert 8. jan. 2019 14:55