Oppsett av nyinnkjøpte macOS-maskiner

Dokumentasjon for IT-ansatte som viser de forskjellige stegene for klargjøring av Macer kjøpt i 2016 eller senere.

Alle nyinnkjøpte maskiner kommer med, og skal installeres via, DEP.

Dette gjelder også maskiner som er kjøpt i 2016 eller senere.

1   Serienummer og E-nummer

Serienummer skal sjekkes på denne websiden. Hvis du får et treff så betyr det at maskinen er registrert i Workspace og klar for installasjon .

Hvis det har vært lang tid etter innkjøp og du mener at maskinen burde allerede vært registrert, så sende Serie- og E-nummer via nettskjema. Serienummeret er trykket på emballasjen for alle Apple-enheter.

Ved bruk av strekkodeleser må du huske at det legges til en ekstra «S» på begynnelsen av serienummeret. Du må vente på et svar fra oss før du kan gå videre med installasjonen. Som regel tar dette kun noen få minutter innenfor normal arbeidstid.

2   Nett

For alle Macer er MAC-adressen trykket på emballasjen. Den kan om ønskelig leses med strekodeleser.

Stasjonære maskiner på UiOs fastnett settes opp av Lokal IT ved at maskinen tildeles et hostnavn i bofh. Dens MAC-adresse assosieres med hostnavnet slik at maskinen får IP. Kun stasjonære maskiner bindes til Active Directory (AD).

Bærbare maskiner kan klargjøres også utenfor UiO. Tanken er at brukeren selv skal kunne sette opp en bærbar maskin uten hjelp fra IT-organisasjonen. Brukeren må imidlertid vite at maskinen trenger nett gjennom hele klargjøringsprosessen.

3   Sjekk at maskinen får konfigurasjon

Dette steget i dokumentasjonen kan med fordel gjøres av Lokal IT før maskinen leveres ut til bruker.

Start maskinen, og velg først språk og tastaturoppsett i oppstartsassistenten. Sjekk deretter at du blir møtt med skjermbildet Denne maskinen vil bli automatisk konfigurert av «Universitetet i Oslo». Hvis ikke, så er noe galt, og du bør først sjekke at maskinen har nett og deretter evt. om en omstart på maskinen løser problemet.

Hvis skjermen fortsatt ikke kommer opp er det veldig viktig at du ikke fortsetter oppstartsassistenten og heller kontakter oss.

Hvis du derimot får opp denne skjermen er alt i orden. Maskinen kan utleveres brukeren og brukeren kan selv klargjøre maskinen.

4   Brukerens klargjøring av bærbar maskin

Brukeren logger seg evt. på UiOs trådløse nett, evt. et nett et annet sted (hjemme).

MERK: Veldig viktig at det er bruker som taster inn brukernavn og passord. Hvis lokal-IT taster inn sitt eget er det de som vil stå som eier av maskinen og slik skal det ikke være (med mindre de selv skal bruke enheten).

Hvis den klager på at den ikke kan nå MDM-serveren, prøv igjen et par ganger. Det fungerer til slutt.

5   Opprett lokal konto

Neste steg for brukeren er å opprette lokal konto.

For bærbare er dette kontoen bruker skal bruke til daglig bruk. Det er helt greit å la denne kontoen ha administratortilgang. Hvis man derimot ikke ønsker at denne kontoen skal ha administratortilgang kan man senere fjerne tilgangen.

Det vil allerede være fylt inn forslag til brukernavn og passord - dette er det samme som ble fylt inn i forrige steg. Passordkravene til lokal konto er de samme som for UiO-konto.

For stasjonære maskiner bruker man UiO-brukeren. Vi må fortsatt lage en lokal konto for administrator, man kan enten sette et godt passord på denne og bruke den til å administrere maskinen, eller man kan slette denne kontoen etter at maskinen er ferdig satt opp. For noen miljøer dister vi adminbruker, og da er denne brukeren ikke nødvendig å beholde (i fremtiden håper vi at vi kan bli kvitt dette manuelle steget)

Skjermen som oppretter lokal konto i oppstartsassistenten.

Skjermen som oppretter lokal konto i oppstartsassistenten.

Følg resten av oppstartsassistenten. Når den er ferdig vil maskinen starte, Intelligent Hub fra Workspace One installeres og maskinen er klar til bruk.

For stasjonære maskiner skal det brukes AD-konto, da kan man logge ut av den lokale kontoen som automatisk logges inn og i stedet la bruker logge inn med AD-bruker. Bruker kan deretter installere programvare selv fra "managed software center"

6   Feilsøking

Her nevnes det noen kjente feil og mulige måter å løse det på.

6.1   «Unable to configure your mac»

Maskinen klarer ikke å nå vår AirWatch-instans. Dette kan være grunnet tidsavbrudd mellom maskinen og AirWatch-serverne. En omstart vil hjelpe hvis tidsavbrudd eller lignende har forekommet.

Andre årsaker kan være oppgradering av AirWatch eller at nettverket kan ha problemer. I slike tilfeller vil det bli lagt ut driftsmelding her.

6.2   Bruker får ikke logget inn etter installasjon

Som regel er dette fordi maskinen ikke ble meldt inn i AD. Gå inn i AirWatch-konsollet og sjekk at AD-profilen har blitt satt på maskinen.

Ved vedvarende problem kontakt oss.

Av Frank Paul Silye
Publisert 8. jan. 2019 14:55 - Sist endret 16. mars 2021 20:07