Aktivér SIP - System Integrity Protection

System Integrity Protection (SIP) er en sikkerhetsfunksjon som hindrer at potensielt ondsinnet programvare ikke skal kunne gjøre skadelige endringer. 

SIP begrenser rot brukerens (root user) rettigheter i beskyttede deler av systemet. Programvare som installeres får rot tilgang til systemet når man autentifiserer med en admin konto. I disse tilfellene kunne programvare tidligere endre, slette eller skrive til alle deler av systemet. Etter introduksjon av SIP kan ikke "installerprosessen", eller andre prosesser lenger endre kritiske deler av systemet. 

SIP skal være aktivert på alle UIO sine macer. I noen få tifeller er det nødvendig å deaktivere dette midlertidig, for å få installert enkelt programtillegg. Dersom det er blitt deaktivert på et tidspunkt, skal det reaktivere det igjen når ønsket endring er gjort.

For å sjekke SIP status på din maskin, åpne terminal, og kjør følgende kommando: 

$~csrutil status

Du vil da enten få svar "active", or "disabled"

Dersom SIP ikke er aktivert på din maskin må dette aktiveres igjen: 

Start maskin i "Recovery mode" ved å holde nede "command+R" ( Intel mac ), eller holde inne powerknapp  når maskinen starter opp (M1). Når maskinen har startet opp i recovery mode, åpne terminal fra "verktøy" menyen. skriv kommandoen:

$~csrutil enable

Velg omstart fra eple menyen

Ta evnt kontakt med din lokal-it avdeling for hjelp med å aktivere sip på din maskin.

    Emneord: SIP, sikkerhet, macOS, Mac
    Publisert 11. nov. 2021 13:31 - Sist endret 12. apr. 2022 09:28