Programvaredistribusjon med Managed Software Center

På MacOS-maskiner som kjører driftsopplegget til UiO har vi satt opp Managed Software Center. Dette er en enkel innføring i hvordan det brukes.

I Programmer mappen i Finder finner du programmet Managed Software Center (også kalt Munki).

Managed Software Center starter med å se etter om det finnes oppdateringer eller ny programvare tilgjengelig for din maskin:

Du vil deretter bli presentert med tilgjengelige oppdateringer, eller så kan man bla i programsiden om man vil installere nye programmer.

Disse programmene kan installeres uten at du er administrator på maskinen. Klientprogramvaren eleverer automatisk til de nødvendige rettigheter for at du skal få installert de nødvendige programmene.

For installasjon av programmer klikker man bare på installer, så vil Managed Software Center gjøre resten av jobben for deg.

Du kan også følge med på hva som blir gjort inne på Oppdateringer-fanen.

Kjøre Managed Software Update fra Terminal

managedsoftwareupdate -installonly

Kommandoen vil installere oppdateringer som er lastet ned på maskinen din. Kommandoene kan kun kjøres som root.

Publisert 28. jan. 2011 14:07 - Sist endret 22. jan. 2019 09:22