Hvem kontakter jeg?

Feil eller skade på Android-enhet

Feil eller skade på din Android-enhet skal meldes Atea på e-post: sos@atea.no

For hastesaker, kan i tillegg også følgende e-postadresse benyttes: utdanningsteam@atea.no

Feil eller skade på Apple-enhet som er mindre enn to år gammel (for iPhone) eller tre år (for Mac), kontakt alltid Apple først. 

Om din enhet er mindre enn to år gjelder AppleCare-avtalen. For alle mobile enheter som kjøpes av Atea har UiO to års garanti.

For selvforskyldt skade (iPhone eller Mac)? Meld skade og søk om å få erstattet utstyret ved å fylle ut nettskjema.

For feil eller garanti-forespørsler, ring Apple support på 240 55 186 (pin: 1682)

Er din Apple-enhet eldre enn to år, dekkes den ikke inn under noen avtale, men du kan kontakte Atea på sos@atea.no eller gå til nærmeste forhandler og legge ut for reperasjon selv.

Generelle Apple-supporthenvendelser og produktspørsmål (hardware/software).

Samt alt fra spørsmål om din Apple-ID, til iCloud og produkter relatert til Apple.

 

Telefon: 240 55 186

Pinkoden man må oppgi er 1682. 

Er det spørsmål som relaterer seg til bestillingen, kontakt utdanningsteamet i Atea på: utdanningsteam@atea.no

For manglende DEP-registrering, kan AteaDEP_no@atea.no benyttes.

 

Vil du kontakte gruppen for mobile tjenester?

Merk: Ikke rett vanlig supporthenvendelser hit.