Spesialtilpassing

Oppgaver som kan utføres på et nettbrett kan blant annet være:

  • datafangst-/analyse (forskning ol.)
  • administrative rutiner
  • studentveiledninger
  • klassesett-oppgaver
  • prosjekter med spesielle behov for tilganger og programmer
  • visningsenhet for publikum
  • digitalisering av bestemte arbeidsoppgaver

Hvis noen av behovene over er aktuelle for dere, send en e-post til mobile-enheter@usit.uio.no.

Noen av tilpasningene vi utfører

Alle funksjonene er nevnt under er testet ut av USIT for iOS, men funksjonaliteten finnes også for Android-nettbrett.

Flerbrukerløsning

USIT gjør innstillinger som gjør at nettbrettet kan benyttes av flere uten at det skal gå utover verken sikkerheten eller personvernet. Det er fortsatt mulig å sette opp e-post og tilgang til hjemmeområde såfremt du logger deg inn på en spesiell måte.

Distribusjon av bestemte apper

Nettbrettene kan leveres ferdig satt opp med et sett av apper som dere ønsker skal være tilgjengelige slik at brukeren unngår å måtte benytte privat ID for å installere disse.

Egenutviklede apper

Egenutviklede apper på UiO for bruk i UiO-sammenheng, kan tilgjengeliggjøres gjennom UiOs konto i Google Play, AppStore eller UiOs eget system for app-distribusjon. Kontakt mobil-app@usit.uio.no for å sjekke om din egenutviklede app passer kriteriene for distribusjon gjennom UiO.

Spesielle tilganger

Vi setter opp nettbrettet slik at det kan vise bestemte tilganger eller dokumenter på desktopen.

Nedlåsing av en eller flere programmer/funksjoner

USIT kan fjerne ett eller flere programmer/apper så de ikke er synlig på skjermen. Det kan gjelde AppStore, YouTube, Safari, Innstillinger eller andre applikasjoner som dere ikke ønsker at bruker skal ha rettigheter til. Om dere kun ønsker én app synlig, får vi til det også.

Tilgang til fellesområde

Gjennom en egen applikasjon kan vi gi tilgang til fellesområde for gruppen eller prosjektet.

Nedlåsing for et bestemt trådløst nett (wifi)

USIT kan sette opp nettbrettet til kun å være på Internett innenfor et bestemt nettverk. Dermed sikrer man seg at ikke nettbrettet ikke brukes annet enn på det området som det er tiltenkt (sykehus, lab, campus o.l.). 

Single-App-Mode

USIT gjør innstillinger slik at nettbrettet kun viser en app/program. Da er det kun dette programmet aktivt på skjermen til enhver tid og bruker får ikke trykke på Home-tasten eller se desktopen. Det kan være nyttig for f. eks en informasjonsskranke eller lignende.

NB! Tilpasningene kan også utføres på mobiltelefoner.

Publisert 26. apr. 2017 13:55 - Sist endret 12. mars 2019 12:18