Skrivebrett på UiO

Hva er et skrivebrett?

  • Digitalt brett som brukes til å lese og skrive på
  • Spesielt egnet til å lese dokumenter og skrive på notater med håndskrift, eller ta andre notater med håndskrift
  • Konverterer håndskrift til redigerbar tekst
  • Benytter seg av skylagring, og støtter deling av notater og dokumenter

Ta i bruk

Forskjellige brett har forskjellige sikkerhetsfunksjoner. Kontroller listen nedenfor der forskjellige brett er vurdert. 

Vurderinger av skrivebrett

UiOs jurister og sikkerhetseksperter vurderer om skrivebrett har god nok sikkerhet for overføring og lagring av dokumenter og andre data. Foreløping er kun ReMarkable vurdert.