Problemløsing

Jeg får ikke logge inn

Har du avgitt samtykke?

For å bruke Office 365 med UiO-brukernavn og -passord, må du først avgi samtykke til bruksbetingelsene. Når du har avgitt samtykke, får du en e-post om at du kan ta tjenesten i bruk. Merk deg at det kan ta opptil én time før du får e-post om at alt er klart. Det er fordi samtykket ditt må registreres riktig.

Jeg har avgitt samtykke, men blir likevel sendt til samtykkesiden når jeg prøver å logge inn

Dette skyldes mest sannsynlig en forsinkelse i systemene. Gå til portal.office.com, skriv inn brukernavn@uio.no, trykk på tabulatortasten (tab-tasten), og du blir videresendt til pålogging. Velg WebLogin (kun UiO), og logg inn med vanlig UiO-brukernavn og -passord. hvis du allerede er logget inn i Vortex eller et annet system, blir du sannsynligvis automatisk innlogget og slipper å skrive brukernavn og passord.

Jeg får ikke dele et dokument eller en mappe 

Hvis du prøver å dele et dokument eller en mappe, er det mulig at du får en feilmelding om at du ikke har lov til å dele med brukere utenfor din organisasjon.

På UiO har du lov til å dele med personer utenfor UiO, så her er det en feil. Feilen oppstår når du limer inn kopierte e-postadresser på formen "Navn Navn <navn@domene.no>". Det OneDrive trenger, er kun "navn@domene.no". Løsningen er altså å skrive inn kun e-postadressen, og fjerne navn og annet du kan ha fått med da du kopierte adressen.

Publisert 7. sep. 2016 15:36 - Sist endret 13. juli 2017 10:08