Bruke programvare via sentrale servere

Bruk programmer uten å installere dem via UiO Programvarekiosk eller andre sentrale servere.

I en del sammenhenger lønner det seg å arbeide med programmer du ikke har installert på din egen maskin. Dette gjelder for eksempel om programmene er spesielt ressurskrevende, om de er lite brukt og lisensen deles, om de bare kan brukes på en annen type maskin/operativsystem enn det du har, eller hvis du jobber hjemmefra.

Her er mulighetene du har fra UiO:

UiO programkiosk

Ved å bruke UiO Programkiosk, får du tilgang til en rekke programmer og hjemmeområdet ditt hjemmefra eller utenfra. Gjennom kiosken får du også tilgang til Universitetbibliotekets abonnementsbegrensede ressurse.

login.uio.no

Hvis du bruker UNIX, får du tilgang til vanlig UNIX-programvare på serveren login.uio.no. Her har alle brukere ved UiO tilgang, med f. eks. SSH. Mer om Linux og UNIX ved UiO.

win.uio.no

win.uio.no brukes nå i hovedsak for å få tilgang til statistikkprogrammer fra Mac og Linux. 

Satwin-programmer

Mye programvare til bruk sammen med statistikk er tilgjengelig både fra UiO programkiosk og win.uio.no.

 

Publisert 28. nov. 2014 14:07 - Sist endret 7. feb. 2020 16:42