Finne programmer UiO tilbyr

Se etter programmer i Programvarebasen, MacProg, WinProg og Software Center.

Alle programmer som er tilgjenglig på UiO, er registrert i Programvarebasen. Programvarebasen inneholder opplysninger om hvilke programmer UiO har lisens- eller rabattavtale for. Basen inneholder også en del UiO-tilpassede gratisprogrammer. Utover det som vises i Programvarebasen, kan grunnenhetene ha programvare som er anskaffet lokalt. Finner du ikke det du ser etter i Programvarebasen, kan du kontakte lokal IT

 Vær oppmerksom på at en del programmer er tilgjengelige fra UiO Programvarekiosk, der du kan bruke dem uten å installere dem på maskinen din.

 


 

Er ikke programmet i programvarebasen?

Les om hvordan du skaffer ny programvare.

Ser du etter et referansehåndterings-program?

Reference Manager eller EndNote? Les Referanseverktøy – anbefaling for UiO.

Bruke programmer uten å installere dem

Les mer om hvordan du kan bruke programmer uten faktisk å installere dem på maskinen din. Gå til Programvare på sentrale servere og UiOs programvarekiosk.

 

Bruksanvisning for programvarebasen

Åpne programvarebasen ved å gå inn på denne linken. Husk å åpne i nytt vindu slik at du fremdeles har tilgang til denne bruksanvisningen.

Basens førsteside ser slik ut:

Programvarebasens førsteside

Det du umiddelbart kan gjøre, er å finne programmet du leter etter ved å rulle nedover i listen, kontrollere at programmet finnes for den plattformen du bruker og er tilgjengelig for din brukergruppe (ansatt, student eller tilknyttet). Klikk på programmets navn for å finne ut mer.

Elementene på siden:

Øverst til høyre i vinduet er en søkerute for søk i programvarebasen. På linjen under ser du fra venstre linker til: Programvareoversikten, Kategorier, Lisenstype, Under utfasing, Programvareavtaler og link for administratorene av Programvarebasen. Selve basevinduet kommer vi tilbake til. De øvrige linkene har følgende funksjoner.

Programvareoversikten

Dette er en lenke tilbake til førstesiden som du kan bruke hvis du har klikket deg inn på en av de andre lenkene.

Kategorier

Viser hvilke bruksfunksjoner basens programmer er delt inn i og antall programmer i hver kategori. Klikker du f.eks. på linken for kategorien Analyse/stat/mat, får du opp en liste over programmer som faller inn under denne kategorien. 

Lisenstyper

Denne linken gir deg en liste over hvilke lisenstyper programmene i basen har. Enbrukerlisensgratis og sitelisens er de vanligste lisenstypene. Enbrukerlisens må vanligvis kjøpes av instituttet eller avdelingen og er som regel bare for ansatte. Klikker du f.eks. på Gratis, får du opp en liste over alle gratisprogrammene i basen.

Under utfasing

I regelen skal Programvarebasen og den fysiske filtjeneren hvor programmene er lagret, bare inneholde de to siste versjonene av hvert program. Programmer som er under utfasing vil bli slettet fra Programvarebasen og fra programvaretjeneren etter utløpt karantenetid. Denne merkingen av eldre programmer er innført for at brukere eller lokale IT-ansvarlige  skal kunne kopiere programmer de har lisens på i ordnete former, dersom de av ulike grunner ønsker å ta vare på en eldre programversjon. 

Admin

Denne linken åpner opp for drift og vedlikehold av Programvarebasen og er bare for basens administratorer.

Programvareoversikt

Vi returnerer nå til linken til selve programvareoversikten og ser på de første linjene av oversikten.

I basens kolonneoverskrifter ser vi små triangelsymboler som peker opp og ned. Et klikk på en av disse sorterer kolonneinnholdet alfabetisk stigende eller synkende. Helt til høyre er det tre kolonner med overskrift A, S og T. Også disse kolonnene har triangelsymboler. Disse symbolene sorterer programmene etter hvilke brukergrupper som har tilgang til de ulike programmene. 

Lenkene med Ansatte, Studenter og Tilknyttede over selve tabellen, gir en oversikt hvor de programmer som den enkelte gruppe har tilgang til. Programmer som gruppen ikke har tilgang til, er utelatt.

Studenter bør være klar over at programmer fra Adobe og Microsoft ikke er tilgjengelige gjennom UiOs avtale med Inmeta, vår programdistributør. Inmeta har imidlertid en Webbutikk for studenter. Adressen er http://www.studentlisens.no Webstedet oppgir en leveringstid på rundt 10 dager. 

Beskrivelse av det enkelte program i Programvarebasen

Om du ikke kjenner programbeskrivelsene godt, kan det være nyttig å skrive ut en kopi av en beskrivelse. Siste utgave av litteraturreferanseprogrammet Endnote kan være et eksempel. 

Aller først i den enkelte beskrivelse finner du linkene vi tidligere har gjennomgått. Innholdet i den enkelte beskrivelse er to-delt. Når vi lager beskrivelsen, er programinformasjon som er felles for flere plattformer eller flere versjoner av samme program, samlet i en produktdel. Plattform- eller versjonspesifikk informasjon er samlet i en versjonsdel. Når vi legger inn informasjon om en ny versjon, oppretter administratorene av basen  en ny programversjon med de nødvendige nye opplysninger, vanligvis svært få som versjon, søkesti for programmet, filgruppe og kanskje informasjon om programmets krav til plattform eller OS-versjon.

Programinformasjon (Produkt og Versjon)

Navn, Kategori, Beskrivelse (ikke på all programvare),  Nyheter/plattformspesifikt (versjon), Link til nyeste beskrivelse av dette programmet. (versjon).

Vær klar over at link til nyeste versjon ikke er en nedlastingslink for programmet. Linken er en service for personer som skriver dokumentasjon og brukerbeskrivelser og som enkelt ønsker å kunne henvise til Programvarebasens beskrivelse av den nyeste versjon av et gitt program. Kopieres denne linken inn i et dokument, viser den bestandig til nyeste versjon. 

Lisens (Produkt)

Lisensbetingelse hvor det inngår en tilgangstabell for ulike brukergrupper.

Installering (Produkt og versjon)

Plassering - søkesti til programmet (versjon), Serienummer (en fast tekst, ikke parameter), Filgruppe (versjon)

Nyttig informasjon (Produkt)

Annen informasjon, Distributør, Produsent, Dato for opprettet og sist endret. Videre linker til Generell informasjon om nedlasting, maskinspesifikk nedlastingsinformasjon for Macintosh og Winmaskiner.

Andre versjoner (Versjon)

Alle programversjoner i Programvarebasen og på programtjeneren for dette programmet. Dette gjelder for såvel Mac-, Windows- og Linux-versjoner av programmet.

 
Publisert 30. juni 2011 09:47 - Sist endret 30. jan. 2018 14:45