Pakkeoversikt

Adobe Reader 7.0e (for Win XP)

Kort informasjon om programmet

Silent installasjon

Det er tatt utgangspunkt i 7.0 dist fra Adobe uten bruk av Adobe Download Manager.

Kjør installeren og avbryt installasjonen, flytt ut filene under C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Setup Files\RdrBig\ENU og legg den i en mappe kalt filer.

Transforms-fil er generert med Acrobat Tuner 6.01, Web update er her disablet. Lagre .mst fila i filer-mappen.

Legg mappen filer sammen med bat-filene uiosetup.bat og uiouninstall.bat i et directory du kaller 7.0e (versjon/språk).

Legg 7.0e på p:\gratis\acrobat_reader\silent og oppdater programvaredatabasen, se nedenfor.

Batfiler

uiosetup.bat:

msiexec /i "filer\Adobe Reader 7.0.msi" TRANSFORMS="Adobe Reader 7.0.mst" /qb
DEL /f c:\"Documents and Settings\All Users\Desktop\Adobe Reader 7.0.lnk"

uiouninstall.bat:
msiexec /x "filer\Adobe Reader 7.0.msi" /qn

Oppdater programvaredatabasen

Jfr websida: http://intra.usit.uio.no/sas/intern_dok/program_db/databasespesifikasjon.html#innlegg