Nedlasting av programvare for MacOSX

De fleste velger å laste ned den nylisensierte programvaren fra USITs programvaretjener. Imidlertid kan du også fra Inmeta få tilsendt en originalCD, mot tilleggsbetaling. Dette gjelder programmer fra Adobe. Nedlasting av programmer krever vanligvis at brukeren er medlem av programmets filgruppe.

Programvaredatabasen

Nedlasting av programvare - for Macintosh

I lisensen for de ulike programmene medfølger det ingen trykt håndbok. Leverandørene har ofte originaldokumentasjon som tilleggsprodukt. Det er også ganske vanlig at program-objektet inneholder en større eller mindre brukerdokumentasjon i pdf-format som du selv kan skrive ut. Bokhandelen Akademika har et ganske godt utvalg av brukerhåndbøker. Husk på at også om du bestiller en originalCD, så finnes lisensnummeret for denne på programvaretjeneren, så du må uansett ha tilgang til riktig mappe.

Du monterer Mac-området med https://macprog.uio.no. Denne adressen gjelder for både trådfaste maskiner på UiO-nettet og hjemme- eller trådløse maskiner. En brukerbeskrivelse for macprog er laget.  

Macprogs førsteside ser slik ut:

I regelen er all Macintosh-programvare lagret på macprog i .dmg-format. Dette er en robust lagringsform som under opprettelsen av dmg-objektet regner ut sjekksum og lagrer dette på objektet. Ved nedlasting til Download-mappen og påfølgende mounting, regnes sjekksummen ut en gang til og sjekkes mot den opprinnelige.  Ønsker du å lage  en "original-CD/DVD" av dmg-arkivet, brenner du en plate ved hjelp av Diskverktøy/Disk Utility. Dette programmet finner du i mappen Utilities/Verktøy i Applications/Programmer-mappen.

For vanlig installering skal du dobbeltklikke på dmgarkivet som deretter "mountes" på skrivebordet. Deretter følger du vanlig innstallasjonspraksis. Husk å ha lisensstrengen klar.

Publisert 1. juli 2011 10:02 - Sist endret 4. apr. 2019 09:00