Studentbruk av programvare

Mange av de programmene som presenteres i Programbasen, er ikke beregnet på bruk av studenter. Lisensbetingelser, og til syvende og sist økonomi er det som styrer dette.

UiOs lisenser for programvare fra Adobe og Microsoft omfatter ikke studenter. Doktorgradsstudenter og stipendiater har likevel tilgang til MS Office.

For noen programmer er det imidlertid kjøpt lisenser som gjør at programmene kan kjøres på en terminalserver. Dette gjelder bl.a. mange av de viktigste programmene fra Adobe.

For øvrige lisensprogrammer i kiosken forutsettes det at brukeren er registrert i den filgruppe som gir bruksrett.

Om terminalserverne "kiosk" og "win"

Når programmene kjøres på en terminalserver, betyr dette, litt forenklet, at den lokale brukermaskinen sender kommandoer og data til serveren som utfører kommandoene og returnerer med resultatet til den lokale maskinen. Serveren kjører programmet i en Windowsversjon, men  både Windows-, Mac- og Linuxmaskiner kan benyttes på brukersiden.

Mer dokumentasjon finner du på nettstedet for UiO Programkiosk, der studenter kan bruke programmer med studentlisens. 

Spesielt om Adobeprogrammer på kiosk.

Studenter og ansatte som bruker programkiosken, behøver ikke å ha egen lisens for å bruke Adobe-programmene nedenunder. For følgende programmer er det kjøpt lisens for "samtidig bruk".

Acrobat Prof 10 Fireworks CS 6 Flash Pro CS 6 Illustrator CS 6
InDesign CS 6 Photoshop Ext CS 6 Dreamweaver CS 6 Flash Catalyst CS 5.5

For Acrobat og Photoshop er det kjøpt mange lisenser, for de øvrige programmer noe færre lisenser.
 

Det totale programtilbudet på kiosk.

Se full oversikt over hvilke programmer du har tilgang til fra programkiosken

 

Publisert 28. sep. 2011 10:26 - Sist endret 28. feb. 2019 10:03