English version of this page

Bruk av Linux VM via SSH

Koble til via SSH

SSH på Windows

 1. Åpne Putty.
 2. Gå til vinduet "Session". Fyll inn navnet på VM’en du skal koble til i vinduet "Host Name". Port står som standard til 22. La dette være.
 3. SSH mot VM-en åpnes og man logger inn med UIO-brukernavn og -passord.

SSH på Mac

 1. Åpne Terminal.
 2. Skriv kommandoen ssh brukernavn@vm-navn. Eks. testbruker@vdi-test-999.uio.no
 3. Skriv inn UiO-passord.

SSH på Linux

 1. Åpne Terminal.
 2. Skriv kommandoen <ssh brukernavn@vm-navn>.  Eks. testbruker@vdi-test-999.uio.no
 3. Skriv inn UiO-passord.

X11-Forwarding

X11-Forwarding lar SSH-sesjonen åpne applikasjoner som grafiske vinduer på din maskin.

Fremgangsmåte på Windows

 1. På UiO-maskiner må programmet X-WIN32 lastes ned fra Software Center og kjøres. Ingen konfigurasjon er nødvendig.
 2. I Putty går man til "Connection" -> "SSH" -> "X11" og huker av på "Enable X11 forwarding"
 3. Etter dette kan du koble til VM via SSH og starte grafiske applikasjoner.
 4. Når man åpner f.eks MATLAB vil det komme opp en boks fra XWIN-32. Denne spør om du vil tillate tilkoblingen. Trykk "Always".
 5. Den grafiske applikasjonen starter i et eget vindu.

Fremgangsmåte på Mac

 1. Start programmet XQuartz. Dette er installert på UiO-maskiner.
 2. Trykk på XQuartz øverst i venstre hjørne og velg "Preferences"
 3. Gå til "Windows" og huk av på "Click-through Inactive Windows". Dette lar deg klikke på knapper i applikasjonene du kjører.
 4. I XQuartz velg "Applications" -> "Terminal".
 5. I terminalen som kommer opp kjører du: ssh -X brukernavn@linux-vm
 6. Du kan nå kjøre grafiske applikasjoner. Disse åpnes i eget vindu.

Avslutte sesjonen

Dersom man lukker vinduet vil sesjonen kobles fra og man må koble til på nytt og logge inn.

Sertifikater

Det er vanlig at SSH-sesjonen spør om du vil godkjenne sertifikatene fra serveren. Her må du trykke ja for å åpne SSH-sesjonen.

Grunnleggende Linux-kommandoer

Oversikt over bruk av kommandolinjen og dens kommandoer ligger her

Emneord: Linux, VDI, VM
Publisert 31. jan. 2019 16:02 - Sist endret 14. juni 2019 10:29