Installasjon

Med Windows 10 flyttes installasjon av operativsystem til SCCM. Den viktigste endringen i forhold til den gamle løsningen er at maskin-objektene klargjøres i AD og SCCM før maskinen installeres (pre-produksjon).

En annen viktig endring er at bærbare maskiner får en Direct Access klient installert. Alle Windows 10 bærbare vil derfor være i UiO domene. 

Veiledning for installasjon av Windows 10 på UiO maskiner

Førstegangsinstallasjon / ny maskin

 1. Pass på at du har samlet inn følgende informasjon:
  • Maskinens MAC-addresse.
  • Hva maskinen skal hete i AD.
  • Eventuell Primary User for maskinen (dvs. hvilken bruker som skal ha maskinen (for personlige laptoper/kontor-PC'er).
 2. For maskiner som skal på tråbundet nett må maskinnavn og MAC assosieres i BOFH for DHCP
  • Assosiering kan gjøres før eller etter installasjon, vi anbefaler at det gjøres før, men for et fåtall modeller må dette gjøres i ettertid.
 3. Registrer datamaskinen i driftsopplegget med powershell-kommandoen New-UiOComputer. Denne er å finne på 64-bits powershell på lkit-ts.uio.no. Kjør den som driftsbrukeren din. Se help New-UiOComputer for detaljer. Merk at maskinene legges under /clients-win10/. Alle enhetene har fått et eget OU under dette. Eksempel:
  • New-UiOComputer -ComputerName MASKINNAVN -MacAddress 01:02:03:04:05:06 -PrimaryUser PRIMARYUSER -OU /clients-win10/MINENHET/[LAPTOP|DESKTOP]
   
 4. Vent 20 minutter. Det tar 15 til 20 minutter før MAC adressen er registrert i PXE og maskinen kan installeres.
 5. Mens man venter kan man klargjør maskinene for UEFI PXE boot. Dette varierer noe fra modell til modell. Sjekk modell siden for tips og triks
 6. Koble maskinen på nett og PXE boot (F12)
 7. Om maskinen har en DHCP assosiering fra punkt 2 må du velge Windows i menyen. Maskiner uten assosiering vil starte installasjonen automatisk.
 8. Installasjonen tar normalt 30 til 40 minutter
 9. Om makinen skal på tråbundet nett men ikke ble gitt assosiering i 2 over utføres dette steget nå.

Reinstallasjon av eksisterende maskin med nytt navn:

 1. Slett maskinen fra AD. NB: Det er viktig at dette gjøres først.
 2. Slett maskinen fra SCCM. Dette må gjøres fra enhetens hoved-collection (dobbelklikk eller høyreklikk og show members på osl.device.<enhet>.clients).
 3. Fortsett som beskrevet under førstegangsinstallasjon.