Programvareinstallasjon

Generelt om programvareinstallasjon.

 • Maskiner i driftsopplegg installerer programvare i porteføljen fra SCCM. Dette kan gjøres enten ved at USIT eller Lokal IT selv deployer programvare for tvungen installasjon, eller så kan brukeren selv starte installasjon fra Software Center.
  • Application Catalog, også kjent som https://software.uio.no skal ikke lenger brukes. All programvare, også den som bare er tilgjengeliggjort for spesifike brukere, installeres fra Software Center.
  • P:\ skal ikke brukes!
  • På maskiner som er klassifisert som "personlige" (i praksis betyr dette at de ligger i et OU "laptop", "bærbar" eller "desktop") kan alle innloggede brukere installere programvare fra Software Center.
  • På andre klientmaskiner, termstuer, kursrom osv må man være enten lokal administrator, eller Primary User på maskinen for å installere programvare fra Software Center. Lokal-IT kan sette primary user for sine maskiner i SCCM.
  • På servere må man være lokal administrator for å installere programvare fra Software Center.
 • Maskiner utenfor driftsopplegg som trenger "lisensiert" programvare kan laste ned installasjonsmedia og evt lisensnøkler fra https://winprog.uio.no.
  • USIT tilrettelegger ikke fri/åpen/gratis programvare for maskiner utenfor driftsopplegg.

Om programvare i SCCM

USIT vedlikeholder programvare i porteføljen i SCCM. I de fleste tilfeller oppgraderes programvare automatisk til siste versjon. Lokal IT vil normalt bare se siste versjon (den som er tagget som i produksjon) av et program i SCCM-konsollet.

 

Collection-struktur for programvareinstallasjon

USIT anbefaler at man går bort fra egne collections for programvareinstallasjon. Vi anbefaler at man heller strukturerer collections etter funksjon, organisasjon eller noe annet som lager fornuft på den enkelte enhet.  usit.uio.device.enhet.kontormaskin kan sikkert være et godt eksempel. Dette må til syvende og sist være opp til Lokal-IT selv, men vår erfaring er at dette gir mindre administrasjon totalt sett.

I en del tilfeller ønsker man å gjøre et eller annet tilfeldig utvalg av maskiner som skal ha en gitt programvare. Det er fremdeles mulig å lage en collection uio.device.enhet.install-firefox-esr, og så putte en og en maskin inn der, men vi anbefaler å heller bruke selvbetjeningssystemet til å dekke dette behovet

 

Selvbetjeningsbasert programvareinstallasjon

 • Brukeren kan selv installere Firefox ESR fra Software Center.
 • Lokal-IT kan installere Firefox ESR fra Remote Manage App.
 • Lokal-IT kan starte installasjon av Firefox ESR fra powershell:
  • PS C:\> Start-ApplicationInstallation -ComputerName freakout.uio.no -Name "Firefox ESR 60.3.0"
   
   Confirm
   Are you sure you want to perform this action?
   Performing the operation "Start-ApplicationInstallation" on target "freakout.uio.no Firefox ESR".
   [Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "Y"): y
   
   JobId                 ReturnValue PSComputerName
   -----                 ----------- --------------
   {5BFFF6A2-98D7-4A48-B1D7-E255CB2FEE90}      0 freakout.uio.no
 • For å se en liste over programmer som er tilgjengelige:
  • PS C:\> Get-AvailableApplication -ComputerName freakout.uio.no

Når man først har gjort det, så vil systemet ta seg av vedlikeholdet av Firefox ESR, og oppgradere den automatisk når nye versjoner slippes.

Tvungen programvareinstallasjon (tidl. push-install)

Lokal-IT kan deploye programvare for tvungen installasjon selv. USIT-har laget en plugin til SCCM-consollet med et enkelt og kjapt GUI for å gjøre dette:

 1. Høyreklikk en collection du vil deploye software til (dette trenger ikke være en egen collection for programvare), og velg "Select application deployments" i undermenyen "USIT".
 2. Kryss av for de programmene du vil ha installert. Fjern kryssene for ting du eventuelt ikke vil ha lenger.
 3. Kikk ok. That's it.

Den gamle manuelle rutinen kan inspiseres her, for spesielt interesserte. Vi anbefaler sterkt at man buker den forenklede varianten beskrevet over.

Publisert 26. jan. 2018 10:32 - Sist endret 10. des. 2018 10:38