Mer om fastnettet

Fastnettet, eller nett via kabeltilkobling, er primært for datamaskiner som brukes på kontoret. Utstyret som skal tilkobles må først konfigureres av lokal it-ansvarlig.

Det finnes åpne punkter som gir tilgang for utstyr som ikke er i USITs driftsopplegg. Disse er primært på lesesaler og møterom. For å ta de i bruk må enhetene kunne settes til å autententisere vha 802.1X - noe de aller fleste nyere operativsystemer har støtte for.

Maskiner som kobles til åpne punkter skal ha:

OBS! Sikkerhetsystemer på UiO nettet VIL oppdage virusinfiserte maskiner eller andre brudd på disse kravene.

DNS ved UiO

DNS står for Domain Name System og er en måte å gi koble IP-adresser med "navn", slik at man kan se hvilket navn som hører til en IP-adresse og omvendt, det fungerer litt på samme måte som en telefonkatalog.

På UiO har vi tre DNS-tjenere som klientmaskiner skal bruke, disse er:

  • 129.240.2.3 (nissen.uio.no)
  • 129.240.2.27 (huldra.uio.no)
  • 129.240.2.40 (dvergen.uio.no)

Disse har også IPv6:

  • 2001:700:100:2::3 (nissen.uio.no)
  • 2001:700:100:2::27 (huldra.uio.no)
  • 2001:700:100:425::40 (dvergen.uio.no)

Legg merke til at en må bruke IP-adressen til DNS-tjenerne siden en ikke har noen mulighet til å slå opp navn før en har en DNS-tjener. Vi anbefaler at du bruker DNS-tjenerne over.

Les mer om DNS ved UiO

Publisert 12. apr. 2010 14:43 - Sist endret 6. feb. 2017 09:18