Hvordan nå hjemmeområde eller et fellesområde

Hjemmeområde

Hjemmeområdet (M:-området) er ditt lagringsområde på UiOs servere. For å få tilgang til hjemmeområdet fra utenfor UiO finnes det flere muligheter:

Fellesområder

Når du er utenfor UiOs nett eller på trådløst UiO-nett, kan du ikke uten videre koble til filområder med CIFS/SMB-protokoll, for eksempel fellesområder. Ved ønske om mulighet for montering av fellesområder utenfra må det i hvert tilfelle utføres en godkjenningsprosess. Denne prosessen består i å:

  • Etablere entydig eierskap til området dersom dette ikke er gjort.  
  • Finne egnet maskin (Linux) for presentering av området. 
  • Godkjennelse fra data-eier om presentering.

Ta kontakt med din lokale IT-ansvarlige dersom du har behov for tilgang til fellesområder fra utsiden av UiO. 

Har du fellesområdet montert på arbeidsmaskinen din på UiO, kan du få tilgang til det utenfra ved hjelp av en Remote Desktop-tilkobling til arbeidsmaskinen. Les mer om Remote Desktop.

Tilgang til hjemmeområde i Windows

Hvordan få tilgang til hjemmeområde på en datamaskin med Windows.

Tilgang til hjemmeområde på MacOS X

Hvordan få tilgang til hjemmeområde på en datamaskin med MacOS X.

Tilgang til hjemmeområde på Ubuntu

Hvordan få tilgang til hjemmeområde på en datamaskin med Ubuntu.

Tilgang til hjemmeområde for Linux

Hvordan få tilgang til hjemmeområde på en datamaskin med Linux.