Tilgang til UiO-nettet ved reiser

På reiser så kan det  være nyttig å ha tilgang til hjemmeområder, tidskrifter eller andre tjenester som i utgangspunktet kun er tilgjengelig fra UiO-nettet. De vanligste metodene for å oppnå dette er å benytte VPN eller Remote Desktop. 

UiO har også samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner eller tjenesteleverandører som kan være nyttig når du er på reise. Blant annet så er veldig mange universiteter og høyskoler tilkoblet EDURoam. Dette gir deg tilgang til alle eduroam-soner i verden med din UiO-konto.

Tjenester for deg på reise 

Eduroam

Koble til det trådløse nettet på andre universiteter ved å bruke Eduroam

Mobil tilkobling

De fleste smarttelefoner kan dele tilkobling (som 3G og 4G) med andre enheter, for eksempel din bærbare datamaskin. Sjekk din smarttelefons veiledning for å finne ut hvordan man gjør dette.