English version of this page

Remote Desktop på UiO

Remote Desktop er et verktøy som du bruker til fjernpålogging til datamaskiner. Du kan altså få tilgang til en annen datamaskin enn den du sitter ved. Bruk RDP for å:

  • bruke programmer du har installert på kontormaskinen
  • ha tilgang til hjemmeområdet ditt eller disker som er koblet til kontormaskinen
  • ha tilgang til ressurser som ordbøker og annet som er tilgjengelig kun for maskiner på UiO.

Klargjøring:

  • For å koble til kontormaskinen din med Remote Desktop må det gjøres enkelte innstillinger på maskinen. Kontakt lokal IT for å få hjelp til å klargjøre maskinen for Remote Desktop-tilkobling.
  • Første gang du skal koble til, oppretter du en tilkoblingsfil slik det beskrives i veiledningen. Denne blir senere snarveien du bruker for Remote Desktop.

Bruke Remote Desktop:

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?

Maskiner med for lav sikkerhetsinnstilling

Noen få maskiner har problemer med det nye opplegget. Er du bruker, kontakter du lokal It. Er du lokal IT, kan du lese mer om løsning på problemet