Jeg vil ta i bruk en skytjeneste til jobb eller studier

Rød tast med bilde av sky/cloud

MERK: Du kan ikke ta i bruk en skytjeneste til jobb eller studier på UiO før den er sikkerhetsvurdert og vurdert med hensyn til personvern, og godkjent.

Det er et felles ansvar å beskytte UiOs data

Av hensyn til informasjonssikkerhet og personvern er det ikke lov å ta i bruk skytjenester til UiO-formål uten vurdering og godkjenning. Før du begynner på innmelding av en ny tjeneste, bør du sjekke om behovet ditt kan dekkes av en tjeneste UiO allerede tilbyr, eller om tjenesten du vil ta i bruk allerede er vurdert. Se nettsiden Finner du ikke det du leter etter, under UiOs IT-tjenestesider.

Vil du likevel ta i bruk en ny skytjeneste, må gjøre en vurdering, uansett om du er student eller ansatt. 

Gå til skjema for innmelding og vurdering av ny skytjeneste

Om nettskjemaet

Bruk vårt nettskjema for innmelding og registrering. Hvis nettskjemaet ikke gir beskjed om annet, kan tjenesten tas i bruk. Du kan altså også få avslag.

Hvis du vet at tjenesten er stor og/eller kompleks, må du gjennom en større prosess med en grundigere vurdering og ofte en egen analyse av risiko og sårbarhet. UiO er pålagt dette av Kunnskapsdepartementet.

 • Hvis tjenesten er liten eller skal ha få brukere kan du få en godkjenning gjennom nettskjemaet. Det er også mulig at du må utføre flere vurderinger eller framskaffe dokumenter.
 • Hvis tjenesten er stor eller skal brukes av mange, må flere involveres i godkjenningen. 
 • Hvis tjenesten skal brukes til undervisning, må den vurderes spesielt.

Kontakt IT-support på UiO om du lurer på noe rundt nettskjemaet, innmeldinger eller annet rundt vurdering av skytjenester.

Slik går du gjennom nettskjemaet

 • Du bør tenke gjennom noen momenter før du går i gang.
 • Hva skal tjenesten brukes til?
 • Hva er formålet til tjenesten?
 • Hvorfor er det akkurat denne tjenesten du vil ta i bruk?
 • Hva slags data registreres eller lagres i tjenesten, og kan det være sensitivt eller persondata? Særlig bør du ha svar på om persondata skal registreres og lagres i tjenesten. Enten for de som er brukere av tjenesten eller av personer som det blir lagres opplysninger om. Forbered deg ved å lese gjennom UiOs nettside om klassifisering av data

Grunnen til at vi spør om alt dette er at de fleste tjenester tilbyr eller krever ulike former for avtaler og vilkår. Skal tjenesten behandle personopplysninger på vegne av UiO, må vi ha en databehandleravtale. Noen ganger må avtalene godkjennes av andre enn deg, for eksempel noen med signeringsmyndighet. Eksempler på dokumenter du kan finne fram fra tjenesten før du begynner innmelding:

 • Databehandleravtale – Data Processing Agreement
 • Tjenestevilkår – Terms of Service
 • Brukervilkår – Terms of Use
 • Tjenesteavtale - Service Agreement
 • Lignende dokumenter

Ikke alle tjenester har alle disse, og noen tjenester kan kalle med noe annet. Kontakt IT-support på UiO om du lurer på noe rundt nettskjemaet, innmeldinger eller annet rundt vurdering av skytjenester.

Gå til skjema for innmelding og vurdering av ny skytjeneste

Kontaktinformasjon

Kontakt IT-support på UiO om du lurer på noe rundt nettskjemaet, innmeldinger eller annet rundt vurdering av skytjenester.

 

Publisert 28. jan. 2020 18:37 - Sist endret 6. okt. 2020 10:39