Skytjenester

  • Oversikt over vurderte skytjenester, både de som er vurdert og de som er meldt inn og er under vurdering. Vurderingen er gjort på den dato som vises i oversikten. Om du mener betingelser og forhold har endret seg, så ta kontakt med cloudification-temaet på USIT.
  • Om tjenesten/programmet ønsker å ta i bruk, ikke er vurdert eller meldt inn til vurdering, kan du gå gjennom sjekkliste for innføring av ny skytjeneste for å se om det er OK å ta tjenesten i bruk. 

Symbolforklaring

 

Blått ikon med utropstegn i midten.Tjenesten er godkjent på visse betingelser.

 

Blått ikon med spørsmålstegn i midten.Tjenesten har noen uavklarte aspekter.

 

 

Blått ikon med v-tegn i midten.Tjenesten er godkjent for bruk. 

 

Blått ikon med kryss i midten.Tjenesten er ikke godkjent for bruk.

 

 

[F] = til bruk i forskning

[U] = til bruk i undervisning

[UF] = til bruk i både undervisning og forskning

Hvem kontakter jeg?

Ta kontakt med usit-cloud-team@usit.uio.no om du har spørsmål eller synspunkt.