IrisConnect [F]

Spørsmålstegn, symbol for at tjenesten har noen uavklarte aspekter.

Status

Innmeldt behov fra forskningsprosjekt på UV for bruk i seks skoleklasser fra høsten 2020.

Foreløpig til vurdering av Cloudification-teamet i samarbeid med jurisitene og IT-Sikkerhet.

Beskrivelse

Verktøy for redigering og klipping av video, spesielt egnet for opptak av undervisning. IrisConnect skiller seg ut fra andre video-redigeringsverktøy at den tilbyr funksjonalitet for flere kamera i samtidig bruk for å filme respondentene (studentene/elevene) samtidig med lærer/underviser.  

Krav til bruk

Tjenesten krever særskilt godkjennelse per prosjekt for bruk.

For bestemte krav, se godkjennelse og vurdering for bruk under.

Kartleggingsnotater 

Underlag (begrenset tilgang)

Spørsmål og svar til leverandør  (begrenset tilgang)

Link til avtaler:

forslag til Godkjennelse og vurdering for bruk (begrenset tilgang)

Publisert 26. feb. 2020 10:30 - Sist endret 26. mars 2020 15:16