EndNote Web (Skydelen av EndNote) [UF]

Spørsmålstegn, symbol for at tjenesten har noen uavklarte aspekter.

Status

EndNote Web er godkjent for individuell bruk på UiO, men vi gjør oppmerksom på at tjenesten ikke er en del av avtalen UiO har på samme produkt (se vilkår for bruk under).

Det anbefales kun bruk av grønne data i tjenesten.(*) 

Beskrivelse

EndNote er et verktøy for referansehåndtering. EndNote Web betyr at bruker knytter seg til skydelen av EndNote som gir mulighet for å synkronisere referansebibliotekene på flere maskiner og dele bibliotekene med andre. EndNote Web er gratis og anses som en bonus til alle brukere av EndNote.

Vilkår for bruk

Ansvar

Web- eller online-delen av EndNote er helt utenfor Universitetet i Oslo sin Campus-avtale (som er tilgjengelig inne på UiO eller for nedlasting på egen maskin). Det betyr at registrering for bruk av EndNote Web skjer på frivillig basis og at det er den enkelte bruker som er ansvarlig for bruken av EndNote Web. Hver enkelt bruker oppfordres derfor til å lese gjennom samtlige vilkår for bruk og ikke ta i bruk tjenesten dersom disse ikke er akseptable.

Registrering

Konto kan opprettes på leverandørens side her.

Registrering for bruk må ikke skje med UiO-passord. Det er ingen forbindelse mellom UiO sine systemer og EndNote (ved leverandøren Clarify) selv om vi har en lisensavtale for EndNote lokalt.

Data som samles inn

Det er kun navn og e-post som kreves for registrering, men vi gjør oppmerksom på at leverandøren også vil samle inn informasjon om din enhet, om din bruk og annen aktivitet du måtte ha på Clarivate sine sider (for eksempel i forum o.l.).

Sletting av dine data

For sletting av dine konto-opplysninger og dine biblioteker, må den enkelte bruker selv kontakte leverandøren: 

data.privacy@clarivate.com

Underlag

Dokumenter:

Link til avtaler og vilkår (terms of business)

 

(*) Begrunnelsen for dette er gitt av forklaring innledningsvis, sålenge UiO ikke har en avtale med leverandøren på bruken av tjenesten, kan ikke UiO utøve kontroll over disse data.

 

Publisert 11. mars 2020 10:46 - Sist endret 23. apr. 2020 13:09