Grammarly [UF]

Spørsmålstegn, symbol for at tjenesten har noen uavklarte aspekter.

Status

IT-sikkerhet tillater ikke bruk til UiO-formål.

Tjenesten innhenter alt du skriver og lagrer dette i sin skyløsning og det er svært vanskelig for en bruker å skille mellom hvilke data som ikke er greit at lekker til skyen (eksempelvis upubliserte forskningsartikler, alle lukkede sider på UiOs web, administrative data, persondata osv.)

Beskrivelse

Grammarly er et verktøy for språkvask og forbedring av engelskspråklig tekst for både undervisningsmateriale, artikler , nettsider,  mm.

Nettside: https://www.grammarly.com

Alternative verktøy

Microsoft Word sin "Spelling & Grammar" er et godt alternativ for deg som ønsker språkvask på engelsk selv om det ikke gir veiledning på samme plan som Grammarly.

Få hjelp til skriving hos UB

Skrivesenteret på UB tilbyr dessuten hjelp til akademiske artikler o.l. 

Her kan du bestille time for å få skrivehjelp. De tilbyr også kurs.

Oversettelsestjenester

UiO har avtale med et eksternt firma, Semantix, om kjøp av tjenester som oversetting og skriving på engelsk. Kontakt din lokale innkjøpsavdeling for nærmere informasjon.

Underlag

Behov- og formålsnotat

Terms of use

Privacy

Publisert 25. feb. 2020 13:42 - Sist endret 31. mars 2020 13:40