Matlab Portal [UF]

Tilgang online for å laste ned og ta i bruk Matlab

Spørsmålstegn, symbol for at tjenesten har noen uavklarte aspekter.

Status

Tjenesten er godkjent for bruk.

Gå hit for å komme til UiOs Matlab portal.

Beskrivelse

Det er et stort behov for tilgang til å installere matlab på lokale maskiner for de som jobber hjemmefra eller utenfor UiO-nett. 

Via "Matlab Portal" kan bruker registrere seg med UiO-epost og få tilgang.

Krav til bruk

Matlab portal tilbyr foreløpig ikke pålogging som gjør at UiO kan sette dette opp via Feide. 

Konto må derfor opprettes på egen bruker, men med UiO-epostadresse som ID.

Du må sette et passord selv som avviker sterkt fra hva du benytter på UiO. 

Underlag

Databehandler-avtale (utkast) (word-fil) (begrenset)

Privacy Statements (web-side)

Online service agreement (web-side)

Under-leverandører per mars 2020 (word-fil)

UiOs kontaktpersoner hos Matworks

Gå til nederst på denne siden for å se UiOs kontaktpersoner hos Mathworks

Publisert 23. mars 2020 10:07 - Sist endret 26. juni 2020 12:44