Sikkerhetsvarsel / Security bulletin 2015-01-23: Målrettet svindel / Spear phishing

 
UiO-CERT har denne uken sett et målrettet svindelangrep, såkalt spearphishing, mot en gruppe forskere ved UiO. Dette er e-post hvor innholdet er skreddersydd mottakeren og inneholder opplysninger som gir inntrykk av at dette er en legitim e-post mottakeren vil forvente å motta. 
 
Vi oppfordrer alle UiOs ansatte og studenter til å være forsiktig i sin omgang med e-post og vev, vise skepsis til vedlegg fra ukjent avsendere eller som kommer uventet og aldri logge seg inn på ukjente nettsteder. Spør lokal IT eller UiO-CERT dersom du er usikker på legitimiteten til et nettsted eller en e-postmelding.
 
Dere som lokal IT vil oftest være de som mottar slike forespørsler og vi håper dere vurderer disse nøye. Kontakt gjerne UiO-CERT ved tvil!
 
------------------------------
 

 

Spear phishing attacks aimed at a group of UiO researchers have been detected this week.
 
We urge all employees and students at UiO to be careful in their use of e-mail and web. Be skeptical of attachments received from unknown senders or when they arrive unexpected. Never log onto unknown sites. If in doubt whether an e-mail is legitimate or a site is indeed a genuine UiO site or a fraud, please contact local IT or UiO-CERT.
 
Publisert 23. jan. 2015 08:19 - Sist endret 23. jan. 2015 09:16