Sikkerhetsvarsel / Security bulletin 2015-06-10: Ny leder for UiO-CERT / New head of UiO-CERT

Avtroppende leder for UiO-CERT, Bente Christine Aasgaard, skal over i ny stilling og takker for alt godt samarbeid og presenterer påtroppende leder av UiO-CERT, Martin Bore.

Ny leder for UiO-CERT                                                

Det er med glede jeg kan fortelle at Martin Bore overtar som leder av UiO-CERT¹. Han er kjent for mange som en dyktig postmaster, samt at han  i ca. 2 år har vært medlem av UiO-CERT.  Han vil fortsatt dele sin tid mellom UiO-CERT og driftsoppgavene i gruppe for meldingstjenester.                              

Martin har dybdekompetanse på tvers av OS og tjenester, har et stort overblikk, gode koordingeringsevner og et grunnleggende ønske om å bidra  til bedre tjenester, verktøy og prosesser på UiO.  Jeg er overbevist om at den operative sikkerheten er plassert i de beste hender.

Selv forlater jeg UiO (for denne gang) i midten av juli, og vil frem mot sluttdato fungere i UiO-CERT som vanlig, mens vi samtidig sørger for en trygg overlapp mellom Martin og meg ift. lederansvaret. 

New head of UiO-CERT                                                       

I have the pleasure to announce that Martin Bore will take over as new leader for UiO-CERT¹.  Many will already know him from his work as one of the postmasters or from the two years he has been a member of UiO-CERT. He will continue to share his time between UiO-CERT and the Messaging Services Operations Group.

Martin has in-depth knowledge about a broad spectre of technologies and systems, great overview, good coordination skills and a never wavering   desire to help improve services, tools and processes at UiO.  I am confident he will prove to be a great asset as head of UiO-CERT.

I will be leaving UiO in the middle of July, but will until then continue to work with CERT as usual and help Martin settle in as leader of UiO-CERT. 

¹http://www.uio.no/tjenester/it/sikkerhet/cert/                                                                 

Publisert 11. juni 2015 13:35 - Sist endret 11. juni 2015 13:35