Hvordan beskytte data på maskiner og minnepinner?

Som ansatt eller student ved UiO har du selv ansvar for å lagre dine datafiler og andre dokumenter på forsvarlig vis. Noen dokumenter er mer kritiske enn andre.

Se oversikt over hvordan du bør lagre forskjellige typer informasjon på UiO

Sikring av bærbare enheter

Bærbare enheter kan utsettes for dataangrep eller stjeles.

Dersom du oppbevarer dokumentene dine på en bærbar datamaskin, anbefaler vi derfor at du:

  • Sikrer selve maskinen med passordinnlogging
  • Sikrer det enkelte dokument med kryptering og/eller passordbeskyttelse

På samme vis bør du sikre eventuelle minnepinner du benytter for å frakte data – og mobiltelefonen din, dersom den inneholder noe du ikke ønsker at andre skal ha tilgang til.

Sikre andre enheter

Kryptere minnepinne

Kryptert .zip-fil

 

Sikkerhetskopiering (backup) hjemme

Dersom du oppbevarer viktige dokumenter på hjemmemaskinen din, må du selv sørge for sikkerhetskopiering. Det er mange måter å gjøre dette på – du må selv bedømme hvor kritisk informasjonen du besitter er, hvor mye det dreier seg om, og hvor mye ressurser du har:

For større mengder data:

Kopier over data til ekstern harddisk jevnlig, og oppbevar denne adskilt fra datamaskinen.

For enkeltdokumenter:

Send dokumentene som vedlegg til din egen UiO-e-postadresse, da har du kopier på et sikkert sted. Kopier dem eventuelt videre inn på hjemmeområdet ditt.
 

Publisert 18. feb. 2011 10:11 - Sist endret 21. nov. 2016 19:17