Om innføring av nye tjenester

Publisert 20. aug. 2019 13:44

Denne lista er ment som hjelp til miljøer som vurderer å ta i bruk en skytjeneste. Punktene kan f. eks. brukes som utgangspunkt for en ROS-analyse, eller som støtte til nettskjema for skytjenester.

Vi minner om at ROS-analyse og databehandleravtale er to viktige deler av en slik prosess. Det samme er vurdering av behandlingsgrunnlaget.

Publisert 28. mai 2018 08:43

Innebygget personvern skal alltid tas hensyn til når IT-systemer eller IT-løsninger skal anskaffes eller utvikles ved UiO. Konseptet kalles «privacy by design» på engelsk.

Publisert 29. nov. 2017 11:26

Disse punktene er spørsmål en leverandør skal kunne svare på før man inngår en avtale om bruk av en skytjeneste.

Publisert 2. apr. 2017 20:32