Retningslinjer for IT-drift ved UiO

Her finner du policies og retningslinjer som ligger til grunn for driften av IT-tjenestene. Ordet «retningslinjer» kan sammenliknes med det engelske ordet «policies». Våre retningslinjer er både generelle og tildels svært spesifikke. Dokumentene er derfor adgangsbegrenset til UiOs ansatte.

Definisjoner og klassifiseringer

IT-rettigheter for IT-ansatte

Nett