English version of this page

Sikker oktober

bilde av tastatur, med Sikker oktober-logo

Hvert år har vi Nasjonal Sikkerhetsmåned for å øke kompetansen og bevisstheten rundt informasjonssikkerhet. Målet er at vi alle sammen skal bli mer sikkerhetsbeviste, beskytte oss selv og UiO bedre mot trusler og hacking, og hindre at viktige data kommer på avveie. På UiO kalles sikkerhetsmåneden Sikker Oktober. Alle ved UiO – studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte – kan bli med på aktivitetene nedenfor. Lær hvordan du kan sikre både deg selv og UiO!

Her er årets kurs fra IT-sikkerhet og -jus på UiO

Bildet kan inneholde: sky, himmel, lys, flagg, sollys.

IT-juristene ved USIT holder tre kurs for deg som er personvernkontakt eller interessert i personvernområdet:

Nytt på personvernområdet det siste året

De viktigste nyhetene ved UiO og i Europa. Kurset er åpent for alle UiO-ansatte som er interessert, og varer en time.

Ny som personvernkontakt

Kort introduksjon for deg som er ny som personvernkontakt om hva som ligger i rollen. Kurset varer en halvtime.

Meldeappen

Kort info om hva Meldeappen er, hvorfor vi har den og hvordan den skal fylles ut. Kurset er først og fremst relevant for personvernkontakter og tjenesteeiere.

Meld deg på ett eller flere kurs

Kurs i grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Bildet kan inneholde: kommunikasjonsenhet, font, duppeditt, mobil enhet, elektronisk apparat.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har i forbindelse med sikkerhetsmåneden oktober gjort sitt e-læringskurs i grunnprinsipper for IKT-sikkerhet gratis for alle. Kurset vil gi deg en innføring i hva NSMs grunnprinsipper er, hva de inneholder og hvordan du kan bruke dem i egen virksomhet

Are Søndenaa og John Bothner drar deg igjennom prinsippene og hensikten bak på en meget lettfattelig og pedagogisk måte.

Alle som jobber med IT og andre som er involvert i digitaliseringen av verktøy og prosesesser på UiO, anbefales å ta kurset. Det varer i tre timer, og du får kursbevis. Kurset er gratis ut oktober.

Les om kurset, og meld deg på

Åpen Skole om IT-sikkerhet

Lurer du på noe om hacking, trusler og hvordan du skal sikre deg og dataene våre?

I år kan du møte USITs IT-sikkerhetsfolk og jurister på et åpent zoom-møte hver dag i en uke. Kom innom og spør om det du lurer på, eller bare slå av en prat. Kanskje andre lurer på det samme?

Du finner oss på zoom hver dag i uke 43, altså 24-28. oktober, fra klokka 11.00 til 13.00. Mer informasjon finner du i møtelenken under.

Årets fokustema

Tofaktorautentisering

Bildet kan inneholde: kommunikasjonsenhet, font, duppeditt, mobil enhet, elektronisk apparat.

Du har allerede møtt på tofaktorautentisering ved Feide-pålogging, og i Microsoft-produkter som Teams og OneDrive. Snart tar vi i bruk tofaktorautentisering for e-post og andre tjenester.

Les mer om hvorfor vi trenger tofaktorautentisering, hva som skjer videre, gode vaner og noen praktiske situasjoner du kan møte.

Les mer om tofaktorautentisering

Riktig lagring av data

Bildet kan inneholde: bokhylle, møbler, bygning, hylle, bok.

Det er lett å trå feil når viktig data skal lagres eller deles. Loven setter strenge rammer, og mange valgmuligheter kan gjøre det vanskelig å ta gode valg når tiden er knapp og du trenger å få noe gjort.

Lagringsguiden og informasjonsklassene er laget for å gjøre dette lettere. Bruk litt tid på å gjøre deg kjent med reglene her på UiO, slik at det blir lettere å ta gode valg i fremtiden.

Les mer om riktig lagring av data

Enkle tips for bedre sikkerhet

Bildet kan inneholde: hånd, servise, laptop, datamaskin, personlig datamaskin.

UiO er stadig under angrep, og oftere enn vi skulle ønske opplever vi sikkerhetshendelser som kunne vært unngått.

Du og alle andre som bruker datamaskiner på UiO er den største trusselen mot informasjonssikkerheten vår. Ved å følge denne listen med grunnleggende råd gjør du mye for å sikre deg selv og UiO mot uønskede hendelser. Du har kanskje lest gjennom listen før, men du bør lese og tenke igjennom den jevnlig. Fjorårets e-læring er også fremdeles relevant.

Ved å holde de grunnleggende adferdsrådene friskt i minne, gjør du en viktig innsats for sikkerheten. Du og alle andre som jobber på UiO er en av de viktigste sikkerhetsmekanismene vi har!

Finn ut mer om...

...hvordan du best håndterer og oppbevarer ulike typer data.
...passordet ditt, og hvorfor du aldri skal dele det med andre – uansett!
...IT-sikkerhetshendelser og hva du bør gjøre hvis du oppdager dem.
...ID-tyveri, hva det er – og hva du må gjøre hvis du opplever det.

 

Har du spørsmål om IT-sikkerhet eller Sikker oktober?

eller

Kontakt

Hva er Sikker oktober?

Sikker oktober er UiOs versjon av den nasjonale IT-sikkerhetsmåneden. Her finner du bakgrunnsinformasjon om både nasjonal sikkerhetsmåned og Sikker oktober.