Sikker Oktober

Formålet med Sikker Oktober er å auke kompetansen og bevisstheita rundt informasjonstryggleik. Det må bli ein naturleg del av kvardagen.

Kontakt

Har du spørsmål om Sikker Oktober?

Kontakt oss på e-post her.

Bli sikrare på Internett

Stadig fleire blir utsett for svindelforsøk og tjuveri på Internett. Metodane blir meir og meir avanserte og vanskelegare å oppdate. Her finn du nyttige tips for korleis du kan unngå å hamne i fella.

Er eg ein trussel?

Du, eg og alle andre som nyttar datamaskiner på UiO, er ein av dei viktigaste tryggleiks- mekanismane vi har. Men vi er også den største trusselen.

Finn ut meir om...

...persondata og andre sensitive opplysningar, og om korleis du best håndterer og oppbevarer dei.
...passordet ditt, og kvifor du aldri skal dele det med andre – uansett!
...IT-sikkerhetsbrot og kva du bør gjere om du oppdagar det.
...ID-tyveri, kva det er og kva du må gjere om du opplever det.

Arrangement

Ingen kommande arrangement