Sikker oktober

Hvert år arrangeres «Nasjonal Sikkerhetsmåned» for å spre kunnskap om lur bruk av IT for å beskytte seg mot trusler og unngå f. eks. hacking og at viktige data kommer på avveie. På UiO kalles dette Sikker Oktober.

Arrangementene

I år har vi to fokusområder for sikkerhetsmåneden.

  1. To e-læringskurs for ansatte og andre interesserte. I år inneholder det ene kurset ekstra informasjon om hjemmekontorsituasjonen.
  2. En felles opprydnings-dugnad den 23. oktober, som kalles «De døde dokumenters dag»

Formålet

Formålet med Sikker oktober er å øke kompetansen og bevisstheten rundt informasjonssikkerhet. Aktivitetene er myntet på alle ved UiO, studenter, vitenskapelig ansatte og administrativt ansatte.

bilde av tastatur, med Sikker oktober-logo

Enkle data-tips for bedre sikkerhet

Stadig flere blir utsatt for svindelforsøk og tyveri på Internett. Metodene blir mer og mer avanserte og vanskeligere å oppdage. Her finner du nyttige tips for hvordan du kan unngå å havne i fella.

Er jeg en trussel?

Du, jeg og alle andre som bruker datamaskiner på UiO er en av de viktigste sikkerhets-mekanismene vi har. Men vi er også den største trusselen.

Finn ut mer om...

...persondata og andre sensitive opplysninger, og om hvordan du best håndterer og oppbevarer dem.
...passordet ditt, og hvorfor du aldri skal dele det med andre – uansett!
...IT-sikkerhetsbrudd og hva du bør gjøre hvis du oppdagar det.
...ID-tyveri, hva det er – og hva du må gjøre hvis du opplever det.

Kontakt

Har du spørsmål om Sikker Oktober?

Kontakt oss på e-post her.