Sikker Oktober 2017

Raud og svart overskrift til arrangementet "Sikker Oktober".

For femte år på rad arrangerer USIT Sikker oktober ved UiO. 

Kontakt

Har du spørsmål om arrangementa eller Sikker Oktober?

Kontakt oss på e-post her.

Kva er Sikker Oktober?

Formålet med Sikker Oktober er å auke kompetansen og bevisstheita rundt informasjonstryggleik. Informasjonstryggleik må bli ein naturleg del av kvardagen.

Føredrag

Programmet for Sikker Oktober 2017 er klart.

Er eg ein trussel?

Du, eg og alle andre som nyttar datamaskiner på UiO, er ein av dei viktigaste tryggleiks- mekanismane vi har. Men vi er også den største trusselen.

Bli sikrare på Internett

Stadig fleire blir utsett for svindelforsøk og tjuveri på Internett. Metodane blir meir og meir avanserte og vanskelegare å oppdate. Her finn du nyttige tips for korleis du kan unngå å hamne i fella.

Arrangement

Ingen kommande arrangement

Finn ut meir om...

...persondata og andre sensitive opplysningar, og om korleis du best håndterer og oppbevarer dei.
...passordet ditt, og kvifor du aldri skal dele det med andre – uansett!
...IT-sikkerhetsbrot og kva du bør gjere om du oppdagar det.
...ID-tyveri, kva det er og kva du må gjere om du opplever det.