Polycom VVX 310 brukerveiledning

Her er det viktigste funksjonene for denne telefonen. Mye funksjonalitet finner du også i vårt web-grensesnitt: ukomm

Generell merknad:

 • Med trykk "Overfør" (eller annen funksjon) menes trykk knappen under teksten "Overfør"
 • Knappene bytter funksjon avhengig av hva man gjør med telefonen
 • Naviger med den runde navigasjonstasten     

Opptattmarkering - Ikke forstyrr - IF

NB! Det er lett å komme borti IF knappen uten å vite om det, så kontroller dette hvis telefonen slutter å ringe.

Symbolet til venstre for internnummeret viser status med en hake eller strek.

 • Hake indikerer at telefon linje er i normal drift
 • Strek indikerer at telefon linje er opptattmarkert. De som ringer nummeret vil få opptatt.

  

Aktivere opptattmarkering

 1. Trykk på knapp under "IF" i display.
 2. Opptattmarkering er nå aktivert på telefonapparat.

Deaktivere opptattmarkering

 1. Trykk på knapp under "IF" i display.
 2. Opptattmarkering er nå deaktivert på telefonapparat.

Overfør

Overfør med spørreanrop:

NB! Det er nå feil på "Overfør med spørreanrop".

(Snakke med den du overfører til først)

 • Trykk "Overfør"
 • Tast inn telefon nummer du skal overføre til.
 •  Vent på svar.
 • Trykk "Overfør" for å overføre.
  • Får du ikke svar, hent tilbake samtale ved å trykke "Avbryt"
  • Får du opptatt trykk "Avbryt" for å hente tilbake samtale.
  • Hvis den du overfører til ikke vil snakke med innringer trykk "Avbryt" for å få innringer tilbake.

Overfør uten spørreanrop (blind):

 • Trykk på knapp under "Overfør" i display.
 • Trykk på knapp under "Blind" i display.
 • Tast inn telefonnummer du skal overføre til.
 • Samtalen blir overført med en gang telefon nummer er tastet inn.

Advarsel blind overføring:

Overført anrop vil bli brutt:

 • etter ca 60 sekunder ved ikke svar
 • hvis den du overfører til er opptatt.

Bruk derfor "Overfør med spørreanrop".

Anropslogg

Benytt den runde navigasjonsknappen.

 • Opp:        Her får du kontaktlisten du har lagt inn i ukomm
 • Venstre:  Liste over mottatte anrop
 • Høyre:     Liste over oppringte numre
 • Ned:        Liste over ubesvarte anrop

Når du har markert et nummer:

 • Bla i liste med opp eller ned
 • Høyre slår nummeret for deg, løft så røret for samtale
 • Venstre tar deg tilbake et steg
 • Flere detaljer får du ved å trykke knappen under teksten "Info" i displayet (eller den runde knappen i midten), bl a hvilket nummer det ble ringt til hvis du har flere linjeknapper
  • Hvis du har en telefonkø knyttet til din telefon: Du vil ikke se om anropet gikk til ditt internnummer eller kønummeret
 • Når du har vært innom anropsloggen, slutter "missed calls" å blinke
  • Men du får ikke nullet ut loggen

Konferanse

For konferanse der deltagerne selv ringer opp et nummer:

 • Logg deg inn i ukomm
 • Velg fanen "Konferanse"
  • Her finner du den informasjonen du trenger for å invitere andre til telefonkonferanse.
  • Det er ingen grense på antall deltagere
  • Deltagerne må selv ringe opp avtalt nummer til avtalt tid.

Sette opp konferanse, maksimalt antall deltagere er 3:

 • Ring første deltager som normalt.
 • Når deltager 1 har svart, trykk på knapp under "Flere" og så "Konfe" i display.
 • Du får ny summetone, ring nå til deltager 2.
 • Når deltager 2 har svart, trykk på knapp under "Flere" og så "Konfe" i display.
 • Konferanse er nå satt opp og du skal høre begge deltagere.

Restarte telefon

Det kan noen ganger være nødvendig å restarte telefonen hvis noe ikke virker. Dette gjør du slik:

Hold tastene 0, 1, og 3 nede samtidig. Vent til det piper etter noen få sekunder. Slipp. Telefonen restarter.

Her er den alternative måten å restarte på:

 • Trykk på knappen med symbolet av et hus.
 • Bla mot høyre til du kommer til "Innstillinger".
 • Trykk "Enter" (knappen i midten av den runde navigasjonstasten).
 • Velg: 1 "Grunnleggende".
 • Velg: 8 "Start på nytt".
 • Trykk "Velg" eller "Enter".
 • Er du sikker?  Trykk "Ja".
 • Telefonen restarter og bruker et par minutter før den er klar til bruk.

Noen ganger vil det være nødvendig å restarte telefonen ved å fjerne strømmen. Trekk ut nettverkskontakten, vent noen sekunder, og sett den inn igjen. Telefonen restarter. Vær oppmerksom på at PC også mister nettverket hvis denne er tilkoblet telefonen.

Innstillinger for headset

 • Trykk knappen merket med tegningen av et hus
 • Bla 5 ganger mot høyre til innstillinger
 • Velg innstillinger
 • Velg 1 Grunnleggende
 • Velg 1 Preferanser
 • Velg 3 Hodetelefoner
 • 1 Hodetelefonminne
  • Hvis du velger 2 Aktivert: (Bruk dette hvis du ønsker å betjene telefonen uten å bruke røret)
   • Når du svarer med å trykke hodetelefonknappen, vil denne bli stående og blinke etter at du har lagt på med samme knapp eller "Avslutt"
   • Blinkingen indikerer at neste anrop vil bli besvart i hodesettet hvis du besvarer anrop med "Svar" eller hodetelefonknappen.
   • Dette vil bli deaktivert hvis du løfter av / legger på røret. Hodetelefonknappen slutter og blinke.
 • Krokbrytermodus
  • Man kan få kjøpt en kabel mellom telefon og hodesett base. Med denne kabelen kan man besvare anropet med en knapp på hodesettet.
  • Hvis du har en slik kabel installlert (ekstrautstyr), må du velge hvilket hodesett du har.
 • Ekkokanseleringsmodus
  • Velg 2 Aktivert
 • For å gå til hovedmeny - trykk "hus" tre ganger eller løft av / legg på røret

Viderekoble (medflytte) anrop på telefonapparatet

 • Trykk "Medflytt"
 • Slå inn nummer du skal medflytte til
 • Trykk "Enter
  • Tekstboks: "Til: Medf OK xxxx" vises i 2-3 sekunder
  • Det er etter dette ingen indikasjon på telefonen som viser at nummeret er medflyttet

Oppheve medflytt

 • Trykk "Medflytt"
 • Slå "0"
 • Trykk "enter"
  • Tekstboks: "Medflytt fjernet" vises i 2-3 sekunder

Viderekoble (medflytte) anrop i ukomm

 • Logg deg inn i ukomm
 • Gå til fanen "Viderekobling"
 • Sett ønskede innstillinger
 • Trykk "Sett valg"
 • Mer info om ukomm finner du her:

Viderekoble anrop til mobil

Det er ikke mulig å viderekoble anrop til mobil eller annet eksternt nummer. Unntaket er viderekobling til mobil der abonnementet er betalt av UiO.
Hvis dette ikke fungerer eller du har annet spesielt behov, kontakt telefontjenesten.

For spesielt interesserte: Produsentens brukerveiledning finner du her:
http://support.polycom.com/global/documents/support/user/products/voice/VVX_300_310_UserGuide_UCS_4_1_4.pdf

Publisert 13. sep. 2013 12:45 - Sist endret 30. okt. 2017 13:55