Adobe Connect: videomøter og opptak av forelesninger og kurs

Hva er Adobe Connect?

Alle på UiO kan bruke Adobe Connect til å 

  • holde møter med deltakere som er geografisk spredt.
  • undervise studenter som befinner seg på ulike steder. Adobe Connect er spesielt egnet til slike én-til-mange-sendinger.
  • gjøre opptak av kurs, forelesninger og presentasjoner for gjenbruk.
  • delta på møter du har fått invotasjon til.

Kan brukes fra stasjonær PC, laptop på et møterom eller hjemme, eller fra telefon.

Ta i bruk

Kan brukes av studenter og ansatte.

  • Skal du være vert for et videomøte, går du inn på connect.uninett.no.
  • Har du fått invitasjon til å være med i et møte, har du lenke til møtet i invitasjonen.

OBS: Du må ha Flash installert på maskinen for å bruke Adobe Connect.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?