Videobro

Hva er Videobro?

Videobro er et videokonferansesystem fra Uninett hvor forskjellige videokonferanseløsnigner kan fungere sammen. Altså, brukere med for eksempel Skype for Business kan ha møte med andre som bruker ulike andre løsninger via videobroen. Både SIP, H.323 og Skype for Business kan ringe inn til videobroen, mens andre kan bruke WebRTC.

Merk: Internet Explorer og Firefox kan ikke brukes sammen med videobro. Vi anbefaler derfor at du bruker nettleseren Chrome. 

Ta i bruk

Gå til https://admin.videobro.no, og klikk på Log in øverst til høyre på nettsiden. Velg UiO som tilhøringhet, og logg inn med Feide. Les mer i veiledningen under.

Hjelp og veiledning

  • Mange av møterommene på UiO som har videokonferanseutstyr, er satt opp for å fungere med videobroen. 

På videobroen har du et "rom" du kan invitere andre til. Du bruker selv den videokonferanseløsningen du foretrekker, og du kan invitere andre til rommet uten å måtte tenke på hvilken løsning de bruker. 

Førstegangsoppsett

Det første du må gjøre er å opprette et personlig rom. Det gjør du bare denne første gangen du skal bruke videobroen.

Slik gjør du det:

1. Gå til https://admin.videobro.no, og klikk på Log in øverst til høyre på nettsiden.

nettsiden til videobro, med logg inn-knapp øverst til høyre

2. Du kommer til Feide-innlogging (Feide er en innloggingstjeneste for sektorløsnigner). Hvis UiO ikke er valgt som tilknytning (affiliation), gjør du det. Bare skriv "university of Oslo" i feltet, så dukker valget for University of Oslo opp i en meny og du kan velge det.

Feideinnlogging med valget University of Oslo tilgjengelig

3. Når du har valgt riktig tilknytning, klikker du på Continue, og du kommer til din videobro-side. Ditt rom opprettes automatisk når du logger inn. Ditt rom er det som heter "personal room for [ditt navn]". Om du klikker på Add room lenger ned på siden, kan du opprette et rom til. Kun de færreste har behov for det.

vilde av din videobroside med ditt rom

4. Klikk på "personal room for [ditt navn]". Under Connection information finner du informasjon om hvordan du kommer til rommet med forskjellige videokonferanseløsninger. Er du usikker på hvilken løsning du skal bruke, kan du lese mer på UiOs side om videokonferanser, eller kontakte lokal IT.

Under Settings kan du angi en PIN (sikkerhetskode) som andre må oppgi for å kunne koble seg til rommet. Det kan være nyttig å angi PIN og endre den etter hver konferanse. Dette for å hindre at noen for eksempel ved en feil kobler seg til en konferanse ved hjelp av en gammel invitasjon. 

Nå er du klar til å starte en videokonferanse via videobro.

Invitere deltakere til en videokonferanse via videobro

Når du skal invitere deltakere, går du til https://uio.vbro.no/[brukernavn]. Det betyr at hvis brukernavnet ditt er "narkissos", går du til https://uio.vbro.no/narkissos.

Her finner du en invitasjon, og i invitasjonen er det listet opp ulike metoder for å koble seg til rommet. WebRTC gir deg mulighet til å delta i møter på en enkel måte ved å bare klikke på lenken. Merk at dette ikke fungerer med Internet Explorer eller Firefox. Vi anbefaler Chrome.

Du kan klikke på "Send invitation by e-mail" under den blå boksen med informasjon for å sende invitasjon til deltakerne direkte fra denne siden, eller du kan sende URL til invitasjonssiden (https://uio.vbro.no/[brukernavn]) i e-post til deltakerne.

Om de du sender invitasjon til, ikke vil eller kan være med via video, kan de delta ved å ringe inn. For å ringe inn, taster deltaker telefonnummeret (nederst i i invitasjonen( først, og deretter Call ID etterfulgt av # (firkanttast). 

Husk PIN

Husk å oppgi eventuell PIN (sikkerhetskode) til rommet. Husk også at det er lurt å endre PIN for hver nye konferanse. Se punkt 4 under Førstegangsoppsett, over, for informasjon om PIN.

Merk at detaljene (IP-adresser og URLer) kan endre seg, og at bildet ikke nødvendigvis er representativt for ditt rom. Klikk på bildet for å vise en større versjon.

Starte en videokonferanse via videobro

1. Gå til https://admin.videobro.no/, og logg inn. 

2. Klikk på Klikk på "personal room for [ditt navn]". Under Connection information finner du informasjon om hvordan du kommer til rommet med forskjellige videokonferanseløsninger. Er du usikker på hvilken løsning du skal bruke, kan du lese mer på UiOs side om videokonferanser, eller kontakte lokal IT. Når du har oppgitt riktig tilkoblingsinformasjon i videokonferanseløsningen du bruker, kan du bare vente på at de andre blir med i rommet. 

Det enkleste for de fleste på UiO, er å bruke Skype for Business: Åpne Skype for Businenss, klikk på Kontakter-symbolet og skriv inn [brukernavn]@uio.no. Du kommer da inn i konferanserommet.

Bli med i en videokonferanse via videobro

Hvis du får en invitasjon til en videokonferanse via videobro, skal all informasjonen du trenger, ligge i invitasjonen. Du kan koble til med Skype for Business (enkelt for alle UiO-brukere) eller andre løsninger.

Du kan også koble til direkte fra nettleseren. Gjør du det, klikker du på WebRTC-lenken i invitasjonen, og det vil det åpne seg en ny fane med Ciscos videokonferanseløsningen i nettleseren. Oppgi navnet ditt (trenger ikke å være UiO-brukernavn), og klikk på "Join call".

Når du har koblet deg til rommet vil det dukke opp et lite kamera-ikon helt til høyre i adresselinjen. Klikk på dette og forsikre deg om at "Continue allowing https://videobro.no to access your camera and microphone" er huket av. Sørg også for at du har valgt riktig mikrofon og kamera i feltene under før du klikker "Done". Når dette er gjort skal samtalepartnerene dine både kunne se og høre deg.

Forsikre deg om at utsnittet er fint ved å se på det lille vinduet til venstre. Hvis det er din videokonferanse, kan du også invitere flere deltagere ved å klikke på silhuetten øverst i høyre hjørne.

Når du klikker på "Invite" vil det dukke opp et lite vindu hvor du får mulighet til å velge "Send mail" eller "Copy invitation". Hvis du har en e-postklient installert og konfigurert på maskinen du bruker kan du klikke på "Send mail". E-postklienten vil da åpnes med en ferdig utfylt mail klar for sending. Alternativet er å klikke på "Copy invitation" for å kopiere teksten og sende ut e-post via f.eks. nettleseren.

Hvis du har spørsmål ang. tjenesten kan du ta kontakt med av-teknisk@usit.uio.no.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?