Videokonferanserom

Hva er videokonferanserom?

På UiO er det en rekke rom med utstyr for videokonferanse installert. Utstyret og systemene som er brukt, kan variere. Spesialrom med videokonferanseutstyr er et lokalt ansvar. Lurer du på om din enhet har spesialutstyr, kontakter du lokal IT.

Ta i bruk

Videokonferanserommene kan brukes av ansatte ved UiO.

Skal du arrangere eller delta i en videokonferanse eller et videomøte fra et rom med installert utstyr, bør du booke rommet en time et par daget i forveien for å lære deg å bruke utstyret.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp, men er usikker på hvem du skal kontakte?