English version of this page

Personvern ved bruk av Zoom til strømming og undervisning ved UiO

Når Zoom brukes til undervisning skal UiOs regelverk ved strømming og opptak av digital undervisning følges for å sikre at personvernet til studenter og undervisere blir ivaretatt.

Ved bruk av Zoom til undervisning er det i utgangspunktet frivillig for studenter om de ønsker å delta med bruk av bilde og/eller lyd under strømmingen av undervisning. Dette styres av studenten med innstillinger ved tilkoblingen til undervisningsstrømmen. Dette kan også når som helst endres av studenten så lenge strømmingen foregår. Det er også frivillig å sende tekst via den innebygde chat-funksjonen. Noen ganger er det nødvendig å dele bilde og/eller lyd for å kunne oppfylle undervisningskrav.

Hvis studenter logger seg på med sin FEIDE-bruker sendes for- og etternavn og UiO-epostadresse til Uninett AS, som leverer Zoom til UiO.

For å ivareta UiOs samfunnsoppdrag, er det nå viktig å kunne tilby alternativ undervisning. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at UiO skal kunne utføre sitt arbeid etter universitets- og høyskoleloven. Behandlingen er nødvendig som ledd i UiOs virksomhet og formål som utdanningsinstitusjon jf. personvernforordningen art. 6(1)(e) jf. universitets og høyskoleloven § 1-3.

I tillegg samler UiO inn analysedata om bruk av Zoom, slik som vertskap, deltagere, tidspunkt, maskinvare og IP-adresse. Dataene er strengt tilgangsbegrenset og tjener UiOs interesse i å optimalisere, feilrette, produsere statistikk for og forbedre tjenesten, jf. personvernforordningen art. 6(1)(f). 

UiO kjører via sine underleverandører en egen installasjon av Zoom. Dette innebærer at UiO ikke er underlagt Zoom sin generelle personvernpolicy.

Publisert 18. mars 2020 06:46 - Sist endret 19. okt. 2020 12:49