English version of this page

For kandidaten

Viktig informasjon og forberedelser for ph.d-kandidaten. Forberedelser og gangen i disputasen vil avhenge av om du skal ha en heldigital eller delvis digital disputas. Om disputasen din kan gjennomføres som delvis digital eller heldigital avhenger av om det er tilgjengelige rom og utstyr, og at hverken du, din disputasleder eller komiteleder har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp ved Covid-19. Begynn med å ta kontakt med din lokale ph.d.-administrasjon vedrørende planlegging av din digitale disputas.

Delvis digital disputas

Les mer om gjennomføring av en delvis digital disputas.

Heldigital disputas

Les mer om rutinene knyttet til en heldigital disputas.