English version of this page

For komiteleder/3. opponent

Som komiteleder er ditt ansvar under en digital disputas ganske likt som under en vanlig disputas, men det er noen forskjeller som er verdt å merke seg. 

Heldigital disputas

Under en heldigital disputas har du nesten det samme ansvaret som under en vanlig disputas, men du kan lese mer om prosedyren som er spesifikk for en digital disputas, så du er forberedt. 

Delvis digital disputas

Under en delvis digital disputas er det noen ekstra punkter å merke seg for deg som er komiteleder/3. opponent.