English version of this page

Disputasteknikers ansvar

Som tekniker har du en del ansvar både i dagene før og under selve disputasen. Du er host/vert i Zoom. Veiledningene under er lange, men det anbefales fortsatt at du tar deg tid til å sette deg grundig inn i hele prosedyren i forkant. Ph.d.-administrasjonen på din egen enhet skal opplyse om disputasen skal være heldigital eller delvis digital når de booker disputasen. 

Heldigital disputas

Prosedyre for forberedelser og gjennomføring av en heldigital disputas for disputastekniker.

Delvis digital disputas

Prosedyre for foreberedelser og gjennomføring delvis digital disputas for disputastekniker. 

Sjekkliste for heldigital disputas

Sjekkliste med "tidslinje" for heldigital disputas.

Sjekkliste for delvis digital disputas

Sjekkliste med "tidslinje" for delvis digital disputas.