English version of this page

For opponenter

Her kan du lese mer om opponentenes ansvar spesifikt knytte til digital disputas. I forkant av disputasen skal du få beskjed om disputasen skal gjennomføres som en heldigital eller delvis digital disputas. 

Delvis digital disputas

Les mer om rutinene knyttet til en delvis digital disputas, og hva som er ditt ansvar som opponent. 

Heldigital disputas

Les mer om rutinene knyttet til en heldigital disputas, og hva som er ditt ansvar som opponent.