English version of this page

Helt eller delvis digital disputas

Her får du informasjon om de praktiske forskjellene mellom en helt og en delvis digital disputas. For å kunne gjennomføre en disputas som delvis digital forutsetter det at nødvendige rom og utstyr er tilgjengelig, og at hverken kandidat, disputasleder eller komiteleder er i en risikogruppe, ellers vil disputasen måtte kjøres som heldigital. 

Heldigital disputas

En helt digital disputas foregår ved at alle involverte parter (kandidat, opponenter, disputasleder, publikum) sitter hver for seg, og disputasen foregår i sin helhet i Zoom. 

Delvis digital disputas

Delvis digital disputas foregår i et undervisningsrom på UiO, med publikum til stede, men der opponenter deltar via Zoom. Ved behov kan andre også delta via Zoom.