English version of this page

Delvis digital disputas

En delvis digital disputas foregår i et undervisningsrom på UiO, med publikum til stede, men opponenter deltar via Zoom. Disputasen vil også bli strømmet til disputasannonseringssiden, slik at alle som ønsker å følge disputasen digitalt vil kunne gjøre det.

Her vil et spesielt egnet undervisningsrom på UiO kunne brukes, forutsatt at nødvendig teknisk utstyr er tilgjengelig. Rommet har kamera, slik at Zoom kan benyttes til å kommunisere med opponenter.

Det er to mulige måter å gjennomføre en delvis digital disputas på. Den beste måten er om man kan bruke et rom med utstyr for strømming på plass (Cynap), slik at disputasen kan strømmes direkte til disputasannonseringen. Kandidaten, komiteleder, disputasleder og publikum er til stede i rommet sammen, og opponentene er med i et vanlig Zoom-møte. Alle som ønsker å følge disputasen digitalt kan da gjøre det fra disputasannonseringen. 

Alternativt kan man bruke Zoom webinar, sånn som på en heldigitale disputas, men med kandidat, komiteleder, disputasleder og publikum til stede i forelesningsrommet. Opponentene er med som panelist i Zoom, og alle som ønsker å følge disputasen digitalt kan gjøre det som attendee i Zoom webinaret. 

I begge tilfeller vil det kunne settes opp løsninger for å sende inn spørsmål til kandidaten i løpet av disputasen, og disse vil bli lest opp av komiteleder når hen blir invitert til det på slutten av disputasen (digital ex auditorio). Dersom man har disputasen i et stort rom der det er plass til et stort publikum, trenger man ikke ha en løsning for digital ex auditorio, gitt at det er varslet på disputasannonseringen at man kun får stille spørsmål om man er fysisk til stede. 

For å kunne delta i publikum på en slik disputas må man melde seg på i forkant. Kun de som har fått tildelt en plass vil ha anledning til å sitte i rommet under disputasen. Disputasleder, komiteleder, tekniker og kandidat trenger ikke å melde seg på. Kandidaten vil også få disponere åtte plasser som hen kan tildele veileder, familie og venner som de ønsker å ha til stede. Disse bør melde seg på, men er da garantert plass.

Grunnet krav om minst en meters avstand mellom alle i rommet vil det i hovedsak være egnet med større auditorier for disputas. Alle som er fysisk til stede vil bli bedt om å sitte så spredt som mulig for å begrense smitte.

Publisert 7. sep. 2020 17:26 - Sist endret 16. sep. 2020 09:22