English version of this page

Opptak av prøveforelesning

For å gjennomføre en digital prøveforelesning er det anbefalte verktøyet Zoom. Det kan være en fordel å øve på å holde presentasjonen i Zoom i forkant.

Opptaket av prøveforelesningen bør være klart minst to dager før disputasen. 

Det finnes en egen veiledning for hvordan man gjør opptak i Zoom. For å vise en presentasjon mens man presenterer kan man dele egen skjerm. Pass på at mikrofonen fungerer ordentlig, slik at opptaket blir av god kvalitet. 

Hvis du har behov for å bruke tavle under forelesningen anbefaler vi å bruke nettbrett/iPad og penn som digital tavle, og dele denne skjermen når det er nødvendig. Les mer om deling av skjerm og bruk av nettbrett/iPad som tavle.

Husk at dette er et opptak som vil ligge åpent tilgjengelig i en periode på nettsidene til UiO. Du må derfor passe på å referere videre til alle bilder, figurer og informasjon som hentes fra annet arbeid, og du bør unngå å bruke bilder med opphavsrett uten rett til gjenbruk. 

Når du har fullført presentasjonen og avsluttet opptaket, vennligst sjekk at opptaket var vellykket og at lyden er god nok, før opptaket sendes til din fakultetsadministrasjon, så de kan publisere den på annonseringssiden til din disputas og sende lenke til opponentene for vurdering. For å sende opptaket anbefaler vi å bruke FileSender

Dersom du ikke var fornøyd med opptaket kan du prøve på nytt om du vil. Du har lov til å ta opp forelesningen i flere omganger og redigere opptaket om du vil. Det er ikke et krav å ta opp hele forelesningen i en enkelt tagning, men prøveforelesningen må leveres som en enkelt videofil. 

Har du spørsmål eller problemer med Zoom, ta kontakt med zoom-hjelp@usit.uio.no.

Publisert 7. sep. 2020 17:31 - Sist endret 7. sep. 2020 17:34