English version of this page

Prøveforelesning som videokonferanse

Den praktiske gjennomføringen av prøveforelesningen avhenger av om du skal ha en heldigital eller delvis digital disputas. 

Generell informasjon

For å gjennomføre prøveforelesning som en videokonferanse i Zoom må kandidaten i samarbeid med lokal ph.d.-administrasjon avtale tidspunkt med disputasleder, opponenter og en tekniker fra lokal-IT, slik at kandidaten selv ikke trenger å være vert for sesjonen.

For å gjennomføre en digital prøveforelesning er det anbefalte verktøyet Zoom. Det kan være en fordel å øve på å holde presentasjonen i Zoom i forkant. Du kan selv velge om du vil øve med eller uten publikum, f.eks. veiledere eller andre kollegaer. 

Delvis digital prøveforelesning

Under en delvis digital prøveforelesning vil opponenter delta via Zoom, men alle andre som ønsker å følge prøveforelesningen må være fysisk til stede. Man vil også kunne følge prøveforelesningen digitalt, ettersom den vil bli strømmet til disputasannonseringssiden. For å delta i publikum må man melde seg på i forkant. Du som kandidat vil disponere åtte av plassene i rommet, og kan tildele disse til familie, veiledere og venner som du selv måtte ønske. De må fortsatt registrere seg i forkant, men vil være garantert plass på prøveforelesningen. Øvrige interesserte vil kun få delta dersom de har fått tildelt plass. Dersom rommet for prøveforelesningen ikke har plass til alle som er påmeldt, vil det være de som er påmeldt først som får plass. 

Prøveforelesningen gjennomføres som et vanlig foredrag, der du vil kunne vise slides. Opponentene deltar via Zoom og kan følge presentasjonen der. Det er viktig at du snakker inn i mikrofonen, slik at opponentene kan høre deg. 

Ved behov for tavle under forelesningen anbefaler vi å bruke tablet/iPad som deles som en ekstra skjerm i Zoom og vises på lerret, fremfor å bruke tavle i rommet, da denne vil synes dårlig i Zoom. 

Heldigital prøveforelesning

Under en heldigital prøveforelesning gjennomføres denne uten noe publikum til stede. Du bør gjennomføre prøveforelesningen i et egnet rom med god Internett-forbindelse. Dersom du ikke har noe egnet rom hjemme, kan du bruke kontor eller annet egnet rom på UiO. Dersom du ikke disponerer noe rom på UiO lenger kan du ta kontakt med lokal ph.d.-administrasjon, så vil de kunne hjelpe deg med å få tilgang til et egnet rom for prøveforelesningen. 

Alle deltakere i publikum er med via Zoom. Det anvendes et Zoom webinar som innebærer at kun du som kandidat, opponenter, disputasleder, komiteleder og tekniker er i stand til å ha på kamera og styre mikrofon selv. Alle andre vil kun være i stand til å se og høre, og vil ha mulighet til å snakke om de ber om ordet etter at opponentene er ferdige. 

 

Publisert 7. sep. 2020 17:31 - Sist endret 7. sep. 2020 17:33