English version of this page

Fronter

Fronter var frem til sommeren 2018 UiOs Learning Management System (LMS) der studenter og undervisere kunne dele læringsressurser, samarbeide, gjøre oppgaver, kommunisere og levere obligatoriske innleveringer og eksamen.

Har du innhold i Fronter som du vil ta vare på?

Canvas tar over fra høsten 2018

  • Fra og med høsten 2018 tar Canvas over som læringsplattform ved UiO.
  • Spørsmål om avvikling av Fronter og ta i bruk Canvas? Se kontaktpunkter