Veiledninger for Fronter

Denne siden har veiledninger for de viktigste undervisnings- og administrasjonsoppgaver i Fronter. 

Du finner utfyllende hjelpesider etter at du har logget inn i Fronter. Det er også veiledninger å finne i Fronters eget brukerforum. 

Undervisnings- og sensorveiledninger

 • Endring av verktøylisten

  Hvert Fronterrom har en verktøyliste i venstremenyen. Her står det beskrevet hvordan du endrer og legger til verktøy.

 • Kommentere i et innlevert dokument

  En lærer kan kommentere direkte i et innlevert dokument som ligger i en innleveringsmappe i Fronter.

 • Legge inn Relay-video

  Mange forelesere bruker Techsmith Relay til å ta opp forelesninger. Denne siden viser hvordan du får publisert opptaket i Fronter.

 • Sende epost fra deltakerlisten i Fronter

  Alle studenter som er meldt til et emne finnes i deltakerlisten i Fronter. Listen kan brukes til å sende e-post til utvalgte eller samtlige mottakere.

Administrative veiledninger

 • Anonym innlevering i Fronter

  I en innleveringsmappe er det mulig å skjule studentenes navn for eventuelle sensorer. Beskrivelsen under gir ikke fullstendig anonymitet.

 • Fuskerklæring gjennom en læringssti

  I Fronter finnes et verktøy som heter "Læringssti". Dette kan du blant annet benytte til å knytte en fuskeerklæring til en innleveringsoppgave.

 • Pålogging/FEIDE

  Fronter benytter FEIDE som pålogging. UiO-brukere har som regel dette fra før. Denne siden viser hvordan UiO-eksterne kan få FEIDE-pålogging.

 • Slå sammen rom

  Når flere emner har felles undervisning, kan du slå sammen Fronter-rommene til ett fellesrom. Dette kan nå gjøres av romeiere (du må være romeier i alle de berørte rommene).

 • Startpanelet - Noen gode tips til en riktig start

  Hvert rom i Fronter har et startpanel. En person med eierrettighet i rommet må der angi innstillinger før rommet kan brukes. Ingen kan benytte rommet før dette har blitt gjort.

 • Velge språk i Fronter

  Du kan velge ulike språk i Fronter. Språkvalget foretar du etter at du har logget deg på.

Veiledninger for administratorer med utvidede rettigheter

Flere fakultet og institutt har Fronteradministratorer med utvidede rettigheter