Administrative veiledninger

Sist endret 24. aug. 2016 10:15 av Hans Magnus Mikalsen Nedreberg

I en innleveringsmappe er det mulig å skjule studentenes navn for eventuelle sensorer. Beskrivelsen under gir ikke fullstendig anonymitet. 

Sist endret 24. aug. 2016 10:47 av Hans Magnus Mikalsen Nedreberg

I Fronter finnes et verktøy som heter "Læringssti". Dette kan du blant annet benytte til å knytte en fuskeerklæring til en innleveringsoppgave.

Sist endret 21. feb. 2018 13:21 av Marit Brennset

Fronter benytter FEIDE som pålogging. UiO-brukere har som regel dette fra før. Denne siden viser hvordan UiO-eksterne kan få FEIDE-pålogging. 

Sist endret 26. sep. 2016 15:02 av Marit Brennset

Når flere emner har felles undervisning, kan du slå sammen Fronter-rommene til ett fellesrom. Dette kan nå gjøres av romeiere (du må være romeier i alle de berørte rommene).

Sist endret 24. aug. 2016 10:21 av Hans Magnus Mikalsen Nedreberg

Hvert rom i Fronter har et startpanel. En person med eierrettighet i rommet må der angi innstillinger før rommet kan brukes. Ingen kan benytte rommet før dette har blitt gjort.

Sist endret 26. sep. 2016 15:02 av Marit Brennset

Du kan velge ulike språk i Fronter. Språkvalget foretar du etter at du har logget deg på.